Ze zasedání výboru SÚS…

Dnešní výbor SÚS se kromě jiného zabýval pískovnou v Pískové Lhotě, rybářskou stráží s celokrajskou působností či jednotným informačním systémem v ČRS.

Ještě před samotným zahájením výbor uctil minutou ticha zesnulé členy a funkcionáře SÚS – JUDr. Douděru, p. Pelce a p. Elstnera.

Na pískovně u Pískové Lhoty byla dokončena rekultivace po těžbě, kterou si převzalo a odsouhlasilo Ministerstvo životního prostředí. V tuto chvíli se čeká na stanovisko Obvodního báňského úřadu, který by měl do konce října vydat ohlášení ukončení těžby a teprve pak bude pískovna definitivně předána do rukou SÚS. Výbor doporučil, aby byl poté celý pozemek zaměřen geodetem, aby o přilehlých pozemcích nebylo sporu.

Krajský úřad Středočeského kraje schválil reorganizaci pstruhových revírů SÚS, kromě revíru Labe 17 P, který zatím zůstane v původním režimu.

Předseda SÚS seznámil přítomné s výběrovým řízením na RS s celokrajskou působností, kde se objevili i někteří jedinci, kteří nesplňují zadané podmínky. Výbor potvrdil platnost zadávacích podmínek s tím, že důraz bude kladen na to, aby to byli lidé z MO ve společném rybolovu a ti, kteří aktivně vykonávají docházkovou činnost.

Do všech vozidel SÚS, včetně IVECa, jež rozváží násady, bylo zabudováno GPS zařízení a je tak dokonalý přehled o tom, kde se vozidla pohybují, o jejich spotřebě atd. Od 1. 9. 2019 budou elektronické knihy jízd.

KÚ Středočeského kraje schválil náhradu škody ve výši 37 920 korun, kterou na rybnících Božkov a Stržený způsobila vydra.

Kalendáře na příští rok Rybí recepty a Středočeský rybář již byly zadány do výroby, k dispozici budou v druhé polovině září.

Výbor SÚS se rovněž zabýval i územní konferencí, která proběhne na jaře příštího roku a je nevolební. MO budou osloveny, zda ji chtějí uspořádat v týdnu či o víkendu.

Na hospodářské vyrovnání se přes on-line formulář na webu SÚS zaregistrovalo doposud 41 MO. Výbor ostatním MO doporučuje, aby tak učinily co nejdříve, dokud je dostatek volných termínů na výběr. Těm, kteří se nepřihlásí, bude termín určen.

Předseda SÚS Dušan Hýbner se pozastavil nad Fondem pro nákup vodních ploch a vyjádřil podivení nad nízkou účastí MO, především pak těch, které patří v ÚS k největším a rovněž nad těmi organizacemi, které si sice příspěvek schválily, ale žádný neposlaly. „Oceňuji, jak se k tomu postavily malé organizace a děkuju všem, včetně jednotlivců, kteří přispěli. Přijde-li nějaká místní organizace se žádostí o půjčku, budeme přihlížet k tomu, jakým způsobem se podílí na našem fondu,“ uvedl Dušan Hýbner. Z fondu teď pomoc bude směřovat do MO Jesenice a MO Tři Dvory.

Výbor se rovněž zabýval jednotným informačním systémem Lipan. Vyslechl si o tomto systému zprávu p. Chmelíka a konstatoval, že jednotný informační systém chce a vidí ho jako nutnost, má-li být nastolen určitý pořádek v celém svazu. Zároveň však výbor SÚS uvedl, že jednotný systém má význam pouze v případě, že se do něho zapojí naprosto všechny územní svazy bez výjimky.

(šam)