Žádosti o dar z ČOV do konce března

Vážení sportovní přátelé, upozorňujeme vedoucí kroužků a klubů mládeže na končící termín  (do konce března 2017),  pro zaslání žádosti o dar z ČOV.

Žádost prosím posílejte pouze emailem na zemankova@rybsvaz.cz a sice v excelu a pdf (oskenovaný originál s razítkem a podpisy). Více informací naleznete na odkazu http://crs-sus.cz/kategorie/mladez/dotace-mladez/cov/ nebo

http://www.rybsvaz.cz/?page=rada%2Fodd_sport_mladez&lang=cz&fromIDS=&nabidka=1&test=0&archiv=&archiv_uroven=&archiv_vnoreni=&archiv_rok=&vnoreni=1&odd_sport_mladez_menu_rok=&odd_sport_mladez_menu_uroven=1642

MO ČRS, které již požádaly a mají přihlášku vyplněnou, jsou zveřejněny na webu ČRS, viz. odkaz výše.

V případě dotazů je Vám k dispozici vedoucí odd. sportu a mládeže Rady ČRS Ing. Jana Zemánková tel. : +420 274 811 751-3 (linka 134).

Informace pro MO ČRS        Statut čerpání příspěvku z ČOV na webu          Žádost o príspěvek 2017 k vyplnění