V Mnichově Hradišti složilo rybářské zkoušky 18 dětí

Aktivně se podílet na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského je jedno z hlavních poslání Českého rybářského svazu. Velice nás těší, že o rybářský kroužek v Mnichově Hradišti je dlouhodobě velký zájem.

Nevyučujeme pouze děti rybářských tatínků nebo dědečků, kdy všichni chtějí, aby s nimi potomci chodili na ryby, ale v poslední době evidujeme zájem ze strany řekněme nerybářů. Dalším poznatkem je rostoucí zájem o rybařinu ze strany děvčat.

V pondělí 14. května ukončil oficiálně svou činnost rybářský kroužek Lipánek. Děti pravidelně navštěvovaly hodiny teoretické, tak i praktické výuky do září loňského roku. Nyní měly prodat to, co se za těch necelých 9 měsíců naučily.

Předmětem zkoušek byla samozřejmě poznávačka nejznámějších sladkovodních ryb, se kterými se budou nejčastěji setkávat. Dále pak i něco málo z živočichů a rostlin, které mohou spatřit kolem břehů našich revírů. Důležitá je i teorie, takže základní orientace v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva je nedílnou součástí zkoušky. Chybět nemůže ani příprava udice k lovu a navázání háčku. Praktickou výuku LRU mají všichni zvládnutou, protože od začátku se chodilo rybařit na RMV Veselá. Naši nejmenší rybáři a rybářky vše zvládli na výbornou. Osvědčení o získání prvního rybářského lístku obdrželo všech osmnáct dětí. Gratulujeme!

Vedoucí odboru mládeže se dětem budou věnovat i nadále. V případě zájmu s nimi objedou všechny regionální dětské závody a nabídnou svou pomoc. Všichni se již těší na Pohár předsedy SÚS do Bělé pod Bezdězem. Závěrem si dovolím poděkovat všem, kdo se o naši mládež starají. V první řadě je to vedoucí OM p. Filip Čermák a dále pak pánové Ladislav Staněk, Miloslav Prokorát, Tomáš Balcar a Jakub Čermák.

Josef Ďurček, MO Mnichovo Hradiště