Školení nových zájemců o členství v Rybářské stráži

Dnes proběhlo školení nových adeptů na členství v Rybářské stráži (RS), které delegovaly jednotlivé místní organizace. 

IMG_3049Na školení dorazilo celkem 34 účastníků z 16 MO, kteří v úvodu absolvovali blok přednášek o legislativě a činnosti RS v praxi ČRS.

Na to navazovala diskuze, kde se  uchazeči dotazovali přednášejících na vše, co jim z přednášek nebylo jasné. Do diskuze i věcně zasahovali noví uchazeči o RS, což je velice dobře.

IMG_3054

Pak již následovala samotná zkouška, která se skládala z testu a z poznávání druhů ryb. Zkušební komise zasedala ve složení: předseda ÚS Dušan Hýbner, jednatel ÚS Pavel Horáček, hospodář ÚS Milan Štěpnička, technik ÚS Jaroslava Fryšová, zástupce hospodáře ÚS Viliam Horák a za orgán státní správy rybářství, zástupce Středočeského kraje ing. Zdeněk Peták.

IMG_3059Drtivá většina uchazečů byla výborně připravena. Zkoušky úspěšně složili všichni. Největší obdiv si zaslouží pánové Nejedlý z MO Slaný a Uher z MO Mělník, kteří zkoušky složili bez ztráty jediného bodu.

IMG_3066V brzké době naši noví absolventi zkoušek pro RS obdrží poštou od SÚS osvědčení o odborné kvalifikaci pro výkon RS. Následně je po splnění všech podmínek, dle zákona č. 99/2004 sb., mohou uživatelé rybářských revírů navrhnout příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k ustanovení do funkce RS pro své revíry.

IMG_3064Všem účastníkům děkujeme za zodpovědný přístup ke zkouškám a chuť podílet se ve svém volném čase ostraze našeho společného majetku, který máme v našich revírech. Přejeme jim pevné nervy a hodně elánu. Věříme, že všichni naši čerství absolventi školení pro RS budou pro náš SÚS přínosem. Na závěr si zaslouží poděkování sekretariát SÚS za zajištění bezproblémového chodu školení, které bylo na vysoké úrovni.IMG_3043

Petrův zdar!
za zkušební komisi Dušan Hýbner