Seminář hospodářů středočeských místních organizací ČRS

V sobotu 11. 2. 2017 se v restauraci U přístavu na Zbraslavi uskutečnil 2. ročník setkání hospodářů místních organizací Středočeského územního svazu. Sjelo na 100 účastníků, což je skvělé číslo.

16587227_415952648737458_921829591439555630_oMyšlenka, uspořádat každý druhý rok, kdy se nekoná územní konference, seminář hospodářů, vzešla od stávajícího předsedy hospodářského odboru SÚS pana Milana Štěpničky. Podle hojné účasti a zatím dílčích ohlasů, se tato akce ujala, a pokud bude zájem i v příštích letech, budou se podobné semináře opakovat.

Pan Štěpnička po pečlivém uvážení zajistil jako přednášející tři kapacity z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka.

IMG_3001Ing. Jiří Musil Ph.D. přiblížil účastníkům jednotlivé obory Výzkumného ústavu a seznámil hospodáře s projekty, na kterých se svým kolektivem pracuje. Zhodnotil myšlenku uspořádání semináře velmi pozitivně a poděkoval za příležitost v širším rozsahu představit práci Výzkumného ústavu a prohloubit dlouhodobě dobré vztahy s jednotlivými hospodáři.

V dalším vystoupení ing. Tereza Bartěková obeznámila přítomné s životním cyklem úhoře říčního a upozornila na projekt, který se zabývá monitoringem poproudové migrace úhoře říčního.

Jako třetí vystoupil David Štrunc s příspěvkem, který seznámil přítomné s obsahem cizorodých látek v těle ryb.

IMG_3003Ještě před polední přestávkou dostal prostor Ing. Vrána Ph.D. Ve své velmi poutavé prezentaci zábavnou formou seznámil účastníky semináře s podmínkami odstřelu kormoránů a náročností administrativy.

Odpolední blok přednášek zahájil pan Potměšil, hospodář MO Žleby, svým příspěvkem: Škody způsobené vydrou říční.

IMG_3016Dalším příspěvkem zaujal hospodář MO Smečno, pan Stuchl, který seznámil kolegy se svými zkušenostmi s vlivem střevličky východní na hospodaření na chovných zařízeních MO Smečno a poradil přítomným, jak si v praxi poradit s odchovem štiky, candáta, okouna.

Na vystoupení pana Stuchla navázal sedlčanský hospodář pro pstruhové vody pan Kubát. V precizně zpracované prezentaci p. Kubát zhodnotil historii, konstatoval stávající stav a nastínil možná řešení při hospodaření na pstruhových revírech.

Odpolední blok přednášek uzavřel pan Jindřich, hospodář MO Čelákovice, prezentací na téma Rybářská stráž. V příspěvku poukázal na nešvary, které rybářská stráž řeší a vyzdvihl obětavou osvětovou činnost členů rybářské stráže.

IMG_3022Po každém příspěvku byl dán prostor k dotazům a diskuzi k nastolenému tématu. Přítomní se do diskuze živě zapojili a vzájemně si sdělovali svoje poznatky zkušenosti s chovem ryb, hospodařením na rybnících i revírech a také se zajímali i o administrativní úkony, které práce v místní organizaci přináší.

Ing. Hejda, který se po celý den věnoval moderování, v rámci diskuze IMG_2975seznámil přítomné s konkrétními dotazy účastníků. Zodpovězení dotazů se ujal p. Štěpnička, p. Horáček, otázky chovu mníka zodpověděl p. Potměšil. Ing. Musil a ing. Vrána živě reagovali na jednotlivé příspěvky a svými poznatky velkou měrou přispěli k osvětlení některých témat.

IMG_2984Závěrečného slova se ujal pan Milan Štěpnička, poděkoval hostům z výzkumného ústavu a všem za výborně zpracované příspěvky a vyjádřil svoji představu seminář v roce 2019 zorganizovat opět a požádal přítomné o náměty témat, která by měla zaznít příště.

Jaroslava Fryšová a Milan Štěpnička