Prodloužení příjmu žádostí o podporu v první a druhé výzvě OP Rybářství 2014 – 2020

Byl prodloužen příjem žádostí o podporu v první a druhé výzvě OP Rybářství 2014 – 2020 a to do 18. listopadu 2015 do 13.00 hodin.

Tisková zpráva MZe – Tisková zpráva prodloužení 1. a 2. výzvy OPR 2014-20 fin