Proběhla akce „Vypouštění ryb do Labe“

V pondělí (4. 11.) proběhla na revíru 411048 Labe 16 akce „Vypouštění ryb do Labe“, pořádaná ve spolupráci se Spolanou Neratovice.

Zúčastnilo se jí cca 60 dětí z II. ZŠ Neratovice a vypustilo se 5q kapra K3.

Pro děti bylo na ukázku zajištěno více druhů ryb (sumec, candát, štika, amur, lín) a na závěr si opekly vuřty. 

Uvedená akce v rámci dobré spolupráce se Spolanou Neratovice se stala pravidlem a pořádá se dvakrát do roka (na jaře a na podzim) .

Petrův zdar

Jiří Chrdle, jednatel MO Neratovice