Předseda SÚS navštívil zasedání výboru MO Příbram

První setkání předsedy SÚS Dušana Hýbnera se členy výboru místní organizace se uskutečnilo v pondělí (1. 4.) v Příbrami. Ta, jako první, využila jeho nabídku, že pojede na zasedání výborů místních organizací, pokud na ně bude pozván.

Pro tento krok se Dušan Hýbner rozhodl poté, co se z časových důvodů nemohl zúčastnit některých členských schůzí, na které byl pozván.

„Chci poznat členy výborů našich místních organizací, proto moje nabídka platí a přijedu všude tam, kde o to budou stát,“ uvedl Dušan Hýbner.

V úvodu setkání s příbramskými funkcionáři poděkoval předseda za pozvání a vysvětlil důvody své nabídky MO, kterými jsou především vzájemná komunikace bez oficialit a seznámit se detailněji s názory funkcionářů MO, kteří jsou základem fungování celého svazu.

„Musíme o sobě více vědět a není nad osobní setkání s tím, kde si věci řekneme napřímo. Navíc poznám členy výboru, a především mám zpětnou vazbu k tomu, co jako SÚS děláme, a je to rozhodně přínosné pro obě strany,“ řekl Dušan Hýbner.

Na setkání v Příbrami sdělil předseda SÚS představy územního svazu o provozování rybníku Nový, který se nachází v Příbrami a náš ÚS ho bude na základě výpůjčky od města provozovat a osvětlil s tím související průběh jednání o uzavření smlouvy o výpůjčce.

Probral s výborem MO Příbram i Fond na nákup vodních ploch a poděkoval za finanční příspěvky.

Mluvilo se rovněž o rybníku Stržený, který se nachází v blízkosti Příbrami. Předseda SÚS představil vize jeho provozu, diskutovalo o jeho využití a Příbramští nabídli k rozšíření rybářské stráže na Strženém další členy své MO.

Největší část pak byla věnována diskuzi se členy výboru na různá témata: náhrady škod způsobené vydrou, demonstrace a současný stav v ČRS, podpora dětí a mládeže, rybochovných zařízení, vzájemná spolupráce mezi MO a SÚS a její posílení.

Velkou část rozhovorů byla věnována diskuzi o nově schválené redistribuci prostředků celosvazového rybolovu.

Výbor projevil zájem o nabízené školení ze strany SÚS pro členy RS MO, předseda pak nabídl, zda by si v Příbrami nechtěli zopakovat pořádání dětského a mládežnického závodu „O pohár předsedy SÚS“ na rybníku Pecovák, což výbor uvítal.

Na samotný závěr si pak prohlédl upravené sádky MO.

„Diskutovali jsme o jejich efektivním využití, probírali jsme i možnosti dotací na sádky MO a spousty dalších provozních věcí. Moc mě potěšil zájem mladých zástupců hospodáře s rybářským vzděláním o rybochov a obnovení funkce sádek,“ řekl Dušan Hýbner a dodal: „Celé setkání bylo velice přínosné, a jen potvrdilo správnost tohoto kroku. Spoustu věcí jsme si vyjasnili, já si odvezl některé podněty, o kterých je nutné přemýšlet. Splnilo to přesně to, co jsem od takového setkání očekával.“

Příští návštěva předsedy SÚS se koná v MO Slaný.

Výbory MO mohou kontaktovat předsedu na e-mailu: predseda@crs-sus.cz

(šam)