Předseda SÚS hodnotí uplynulé období

Ohlédneme-li se za posledními měsíci, událo se toho v našem územním svazu dost.

Začnu prázdninami, jež z našeho pohledu patřily především rybářským táborům, které pořádaly jednak místní organizace, ale i SÚS již tradiční „Vodníkův tábor“. Mám radost, že táborů neubývá, naopak přibývá, přestože je náročné zvládnout je po organizační stránce, ale i po stránce bezpečnosti dětí, které nám rodiče svěří. Vážím si všech vedoucích našich kroužků a jejich asistentů, kteří tábory na svá bedra berou, dělají vše svém volném čase, při svých dovolených. Když pak některé tábory objedu a vidím, co jste dokázali, jsem na vás pyšný!

Samozřejmě jsme také průběžně zarybňovali naše revíry z letních odchytů, aby byly celé léto pro členskou základnu atraktivní, včetně pravidelného sečení.

Činili se však i naši sportovci, hlavně ti juniorští a jejich výsledky jsou velkým příslibem do budoucnosti, vždyť např. Tobias Kočkár získal MS juniorů v ertéčku tři bronzové medaile, členy vítězného družstva na MS juniorů v mušce byli Honza Bureš a Vojta Marek, junior Vojta Šedivý se stal mistrem ČR v přívlači, skvěle si vedli naši mladí muškaři na mistrovství republiky na řece, kde si z tohoto závodu udělali domácí přebor, když mezi prvními šesti jich bylo pět z Brandýsa a titul si odnesli Vojta Marek a benjamin Zdeněk Dvořák, výborně si na MiČR vedli tradičně juniorští feedraři z Čelákovic, kde titul bral Lukáš Kapusta a hned druhý byl Michal Zumr. Mladoboleslavský Pavel Velebný na domácím feedrařském šampionátu dospělých získal bronz, tým SÚS z mezinárodního mistrovství ČR v plavané přivezl bronz a Hanka Purkrábková byla stříbrná, Pohár předsedy ČRS v položené ukořištill středočeský tým MO Týnec nad Labem a nemůžu také opomenout naši „továrnu na medaile“ hořovického Tomáše Spáčila, který na MiČR získal zlato a stříbro, stejné kovy přivezl i z MS a ve Světovém poháru skončil třetí, což je obrovský úspěch. Na Tomášovi si však cením ještě jedné věci, že přes své mládí se aktivně zapojuje do výchovy svých následovníků, pro které je vzorem a za to mu patří velký dík.

Během léta však nezaháleli ani funkcionáři našeho ÚS a aktivní byla především pracovní skupina pro pískovnu v Pískové Lhotě, která měla a má za úkol navrhnout, jak co nejlépe naši pískovnu provozovat.  Ano, naši pískovnu, neboť ta nám byla v říjnu již oficiálně předána poté, co byla ukončena těžeba a následné rekultivační práce. Výbor SÚS schválil návrh zarybňovacího plánu a spolu s ním odeslal všechny potřebné podklady na příslušný orgán státní správy rybářství tak, aby mohla být pískovna vyhlášena rybářským revírem. My předpokládáme, že provoz na pískovně bude zahájený nejdéle v květnu příštího roku. S obcí Písková Lhota budeme v nejbližší době uzavírat pachtovní smlouvu na další pozemky v okolí pískovny pro komfortnější využívání celé pískovny a jejího okolí.

Nemohu ani opomenout, že do společného rybolovu se po MO Sedlec Prčice vrací i MO Jesenice. Považuji to za rozumný a správný krok, protože jenom jako silný a celistvý spolek toho můžeme dosáhnout víc. O to jsem přesvědčený. Věřím, že máme našim MO co nabídnout a jsem velice rád, že se samy z vlastního podnětu vracejí. Navíc tímto řešíme jisté finanční problémy, které MO Jesenice hrozí.

S tím souvisí i náš Fond na nákup vodních ploch, přivítal jsem výzvu předsedy MO Unhošť pana Helebranta, za kterou jsem rád. Fond je nutností, tento rok se to ukazuje a vyprázdnili jsme ho během chvíle, a ještě nám peníze na to, abychom zachránili ohrožené revíry (např. Veletov) chyběly a museli jsme to zadotovat z rezervy. Fond je nás všech, a pokud to všichni členové našeho ÚS a MO pochopí co nejdříve, tím lépe. Stačí skutečně tak málo…

Do užívání jsme si zapůjčili příbramský rybník Nový, který bude chovný, prozatím bez rybolovu. Budeme do něho vysazovat plůdek síha a ročka candáta, každé dva roky ho slovíme. To jsou naše nejbližší plány kolem tohoto rybníka. Všichni víme, že vody není nikdy dost…

Do všech vozidel SÚS, včetně IVECa, jež rozváží násady, bylo zabudováno GPS zařízení a je tak dokonalý přehled o tom, kde se vozidla pohybují, o jejich spotřebě atd. Ve svých věcech prostě chceme mít pořádek a řád.

Bylo také ukončeno výběrové řízení na nové členy rybářské stráže s celokrajskou působností, Vybrali jsme jich nakonec 18 a ti nyní musí počkat na své ustanovení orgánem státní správy.

I pro příští rok jsme udrželi stávající ceny povolenek, i když upřímně říkám, že to tak nepůjde donekonečna, když všechny vstupy do rybaření se zdražují. Víc si k tomu budeme muset říci na Konferenci SÚS, která se bude konat 23. 5. 2020.

 

Stále diskutovaným tématem je jednotný informační systém. Je tu Lipan, ale o něm už víme, že je příliš drahý a jeho provoz nákladný, navíc vyžaduje přepsání na novou platformu, což se jeví jako obrovská finanční investice. Rada ČRS nyní činí kroky k vytvoření nového systému, tak uvidíme. Naše stanovisko je jednoznačné – ano, informační systém je potřeba, jasně říkáme, že se do něho chceme zapojit za podmínky, že tak učiní všechny územní svazy. Pokud by v tomto směru k dohodě nedošlo, vytvoříme si vlastní informační systém.

Jistě vám neuniká, že po celou dobu pokračujeme v násadách, a to nejen kaprů, ale nasazujeme štiky, candáty, líny, velkou radost mám, že i lipany, parmy, podoustve.

Poctivě si vyhodnocujeme dosažené úlovky a návštěvnost jednotlivých revírů ve vztahu k vysazeným násadám. Z těchto výstupů jasně vyplývá, kde nás tlačí bota a já osobně udělám vše, aby naše společné revíry dostávaly to, co dostávat mají a všichni jsme měli před sebou čistý stůl. Dobře si uvědomuji, že je to tenký led, neb se nabourávají roky zajeté mechanismy, ale nedá se nic dělat. Budu rád, když se nad tímto tématem všichni zamyslíme a každý začne sám u sebe.

Jinak samozřejmě v přejímkách a kontrolách násad budeme i nadále pokračovat.

Také jsme využili dotační program OPR a pro potřeby SÚS jsme zakoupili přepravní bedny (monoblok) na ryby na přívěs za Toyotu, křovinořez, motorovou pilu, plovoucí čerpadlo a bateriový agregát, kompresory.

S příchodem nového školního roku se rozjely opět naše úspěšné rybářské kroužky, sledujeme v některých MO nárůst dětí, a to nás naplňuje nadějí. Ty nárusty jsou prokazatelně u těch MO, kde již poněkolikáté zopakovali naši náborovou akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“, která probíhala teď na podzim za podpory Středočeského kraje. Vznikl i nový kroužek v Bystřici, což je skvělé. Děkuji všem, co se náborům věnují, nové děti jsou pak pro ně velkou odměnou.

Známe již termín i místo konání dětského a mládežnického závodu Pohár předsedy SÚS, který se uskuteční 6. 6. 2020 v Bělé pod Bezdězem. Je to moje domovská organizace a na děti se už teď těšíme.

Bohužel nás potkávají i nepříjemné věci, jakou byl únik organické látky do Úhlavy, která se tak dostala i do naší Berounky. Celý týden jsme tok monitorovali, abychom si nakonec mohli oddechnout, že řeka a život v ní se dokázala se znečištěním vyrovnat.

Na sekretariátu SÚS byla provedena kontrola administrace dotace na vysazení úhořího monté v letošním roce, jež neshledala závady a dotace ve výši 1,9 mil. byla našemu ÚS vyplacena. Za to bych chtěl sekretariátu moc poděkovat, odvedl velmi dobrou práci.

Radost mám ze spolupráce se Středočeským krajem, se kterým jsme úspěšně dotáhli do konce dotaci na nákup bund pro rybářskou stráž, kdy celková částka zakázky činí 850 000 korun a budou se na ni podílet Kraj, SÚS a v menší míře i MO, které si bundy pro své členy RS objednají.

Nově probíhá hospodářské vyrovnání, které se koná na sekretariátu v Lahovicích. Z našeho pohledu je to pozitivní krok, vše řešíme ihned na místě, což potvrzují i některé kladné ohlasy, jež zpětně dostáváme. Pochopitelně se nezavděčíme všem a nespokojenci se jistě ozvou.

Nakonec jsem si nechal pstruhový režim na našich rybnících, který byl zahájený v listopadu. Pro začátek jsme rybníky zarybnili dostatečně a budeme v tom pokračovat celou zimu tak, abyste si měli možnost zalovit i v těchto měsících. Zároveň vás upozorňuji, že s příchodem nového roku se na některých z nich mění pravidla, tak si je nastudujte v nových popisech revírů, my je ještě zveřejníme na našem webu a facebooku.

Myslím, že je čas i krátce zhodnotit práci v jarním období zrekonstruovaného sekretariátu SÚS. Změn bylo opravdu dost, od jednatele, technika, účetní až po administrativní pracovnici. Předání pozic se uskutečňovalo takříkajíc za pochodu, bylo to pro všechny velice složité období, při kterém jsme se nevyvarovali několika chyb a nedostatků v naší práci, za které se omlouvám. V současné době mohu říci, že sekretariát začíná fungovat tak, jak má, noví zaměstnanci zapadli a vytvořili výborný kolektiv, na který se dá spolehnout, kterému plně důvěřuji a věřím, že vám, MO i členům SÚS, zajišťují kvalitní servis, což je dle mého názoru jeho nejdůležitější úloha. Čas ukázal, jak moc jsme udělali dobře při výběru nových zaměstnanců, kdy jsme vsadili na lidi z našich MO, kteří měli a mají vztah k SÚS. Práce pro ně není jen prací, ale i koníčkem a radostí.

Pokud jste to dočetli až sem, tak věřte, že to je všechno, co jsem chtěl sdělit.

Děkuji vám všem za práci pro Středočeský územní svaz a přeju vám, abyste, pokud je to možné, v klidu přežili předvánoční shon.

Petrův zdar.

Dušan Hýbner