Pravidla zapůjčení člunu pro výkon RS a kalendář zapůjčen

IMG_9920Zapůjčení motorového člunu s příslušenstvím
zakoupeného s přispěním fondu hejtmana Středočeského kraje

příslušenství: vozík na přepravu člunu, motor, vesla

Člun je primárně určený pro potřeby MO v rámci ČRS, z. s. Středočeského územního svazu.

Pravidla vypůjčení:

1. Rezervace

E-mailem a telefonicky na sekretariátu SÚS, čísle 224 934 984, kde se dozvíte, zda na vámi zvolený termín je člun k dispozici a můžete si ho zarezervovat, nebo vám bude nabídnutý termín jiný. Rezervaci doporučujeme učinit nejméně 3 dny před samotným zapůjčením, nelze garantovat zápůjčku ze dne na den.

2. Doba rezervace

Člun si můžete vypůjčit na dobu maximálně 13 dní.

3. Převzetí

Člun vám bude předán zaměstnancem sekretariátu, kde podpisem stvrdíte jeho převzetí bez závad a můžete si ho odvézt. Rovněž obdržíte zelenou kartu a technický průkaz k vozíku na člun. Upozorňujeme na nutnost mít dopravní prostředek s tažným zařízením.

4. Vrácení

Člun vrátíte v den, na kterém jste se dohodli se zaměstnancem sekretariátu, vždy do 16 hodin a bez závad. Zaměstnanec sekretariátu, pokud závady neshledá, člun převezme a zapíše do knihy a podepíše.

5. Technický stav

V případě poškození, závady, odcizení nebo dopravní nehody, jste povinni neprodleně tuto situaci nahlásit na sekretariát SÚS. Toto se týká i příslušenství, které je součástí zápůjčky. V případě dopravní nehody bude nutnost přivolání PČR. Pokud situace dovolí, proveďte okamžitou foto dokumentaci.  Zaměstnanec sekretariátu provede zápis Vašeho hlášení do knihy. Vozík je havarijně pojištěn a má ČRS SÚS uhrazeno povinné ručení a zajištěnu platnou technickou kontrolu.

Pokud bude při převzetí člunu zjištěno poškození nebo závada, která není hlášena, veškeré výlohy vzniklé na uvedení do původního stavu půjdou k úhradě vypůjčiteli.

6. Upozornění

Upozorňujeme, že zapůjčení a stejně tak i navrácení člunu je možné primárně v pracovních dnech v sídle ČRS SÚS, K Novým domkům 82, Praha 5 – Lahovice.

Zapůjčení je zdarma a člun má především sloužit k ochraně svěřených rybářských revírů obzvláště tam, kde je kontrola ze břehů nemožná a nedostatečná. Jedná se především o vodní toky a velké pískovny s cílem usnadnit práci Rybářské stráži a zdokonalit ostrahu revírů v rámci našeho SÚS.

Kalendář zapůjčení člunu   zde můžete nahlédnout, dozvíte se tu, na které termíny a kým byl již člun zarezervovaný, budeme ho po každé rezervaci aktualizovat.

Ke stažení: Pravidla pro zapůjčení člunu 

logous-vykryte-e1419717522985Logo - česká verze (1)