Podzimní kolo školení členů RS místních organizací

Po úspěšném a kladně hodnoceném jarním školení členů rybářské stráže místních organizací, přicházíme se slíbenou nabídkou podzimních školení. Ty, stejně jako na jaře, provede předseda zkušební komise pro rybářskou stráž jmenovaný MZe Dušan Hýbner.

Školení se budou konat v místě MO, která bude mít o něj zájem a jsou zpoplatněno částkou 1 000,- Kč na pokrytí části nákladů, SÚS vystaví fakturu. Pokud se dohodnou dvě sousedící organizace na společném termínu v místě konání u jedné z nich, platí 1 000,- Kč za výjezd, to znamená, že každá zaplatí polovinu sumy.

Členové RS budou seznámeni s nejčastějšími chybnými zápisy v povolenkách, nebo naopak jaké údaje často chybí, jak v takových případech postupovat, na co si dát pozor, jaké novinky z pohledu RS nastaly v letošním roce, jak spolupracovat se sousedními MO, Policií ČR či městskou policií, jaké změny se chystají v rybářské stráži s celokrajskou působností atd.

Školení trvá jednu hodinu, prezentace za pomoci dataprojektoru.

Podzimní termíny jsou: 7.10., 14. 10., 15. 10., 16. 10., 17. 10., 21. 10., 22. 10., 24. 10. a 29. 10.

Časy zahájení školení: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Zájemci o školení se mohou hlásit na e-mailu redakce@crs-sus.cz do 27. 9. 2019. Tam, kde se vybrané termíny MO překryjí, bude upřednostněna ta MO, která si termín vybrala jako první, druhá pak bude vyzvána k určení náhradního termínu.

(šam)