Nový motivační program pro vedoucí kroužků

Motivace není nikdy dost, a proto spouštíme další motivační program, tentokráte přímo pro vedoucí rybářskách kroužků. 

Z mých návštěv kroužků vzešel další z nápadů, neboť vedoucí pořádají pro své svěřence v kroužcích malé soutěže, mini závody, na které složitě shánějí drobné odměny, a tak je většinou kupují z vlastní kapsy. V tomto jim chceme pomoci, rozhodně ne však tím, že budeme kupovat tyto odměny my, ale vedoucí je budou moci získat sami formou kreditu a poté vyčerpat za drobné propagační předměty Středočeského územního svazu.

Princip je jednoduchý, vedoucí napíše zprávu o své činnosti, my ji zveřejníme a získá za to finanční kredit. A jak to bude v praxi vypadat?

Vedoucí napíše zprávu o své činnosti s kroužkem o minimální velikosti normostrany A5, k tomu přiloží 5 fotek ze své činnosti a za zveřejnění na facebooku SÚS obdrží kredit ve výši 50 Kč za 1 příspěvek. Aby to mělo svá pravidla, zveřejníme od jednoho rybářského kroužku či vedoucího kroužku z SÚS tři zprávy měsíčně. Odměna se nebude vztahovat na zprávy o konání akcí „Vodníků“.

Aktivní vedoucí může získat měsíčně až 150 Kč formou kreditu na propagační předměty. A psát nemusí jen vedoucí kroužku, ale muže to být i zpráva o vašem kroužku napsaná dětmi nebo to může být společná týmová zpráva kroužku. Prostě je to jen na Vás. 

Jednotlivé částky lze sčítat a vybrat třeba jen jednou v roce, například na závody, dětský den, vánoční večírek a další činnosti kroužku.

Tento program spouštíme okamžitě a již nyní se těšíme na Vaše příspěvky. 

Věřím, že tak, jako akce Nejlepší kroužek roku a nejlepší vedoucí, bude mít i tato motivace pozitivní odezvu od našich vedoucích a jejich dětí.

Za odbor mládeže SÚS Jiří Eichler