NEPŘEHLÉDNĚTE! Nabídka na zakoupení bundy pro RS s dotací

Středočeský územní svaz společně s finanční podporou Středočeského kraje nabízí STŘEDOČESKÝM MO pořízení bundy pro rybářskou stáž NAROS RS s nášivkami, od společnosti Banner Exclusive&Outdoor.

Bunda NAROS RS byla vybrána jako nejvhodnější pro potřeby RS jak z hlediska použitého materiálu, tak i všestranné funkčnosti. Bunda je opatřena třemi nášivkami, 1. nášivka s logem SÚS, 2. nášivka s nápisem RYBÁŘSKÁ STRÁŽ a nápisem ČRS, z. s., STŘEDOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ a 3. nášivka RYBÁŘSKÁ STRÁŽ spolu s číslem RS.

Díky hromadné objednávce, se nám podařilo od společnosti Banner Exclusive&Outdoor, získat na tuto konkrétní bundu slevu 17 %. Finální cena bundy NAROS RS s nášivkami činí cca 1 077 Kč.

Cena bundy NAROS RS s nášivkami bude pro MO:

MO ve sdruženém rybolovu obdrží od SÚS a Středočeského kraje na počet aktivních členů RS, vyhodnocených dle počtu kontrol provedených v roce 2018, finanční příspěvek ve výši cca 627 Kč, zbylou část z ceny bundy pro RS, uhradí MO na vlastní náklady (konečná cena je závislá na objednaném množství za celý SÚS). Na vlastní náklady si MO uhradí plnou cenu bundy v případě, že požaduje větší počet bund, než je počet aktivních členů RS, dle vyhodnocení počtu kontrol provedených v roce 2018. 

MO samostatně hospodařící si uhradí cenu bundy pro RS v plné výši cca 1 077 Kč.

Do sekce Intranet byl vložen průvodní dopis s pokyny, jak postupovat při objednání včetně čtyř příloh: tabulka velikostí – objednávka, seznam členů RS MO, pro které se bundy objednávají, fotografie bundy a přepočtová tabulka velikostí od společnosti Banner Exclusive&Outdoor – najdete je pod čísly 513 – 509.

V případě zájmu o pořízení bundy pro RS, zašlou MO přílohy číslo 1. a 2. (uloženy v Intranetu) písemně na sekretariát SÚS, a to nejpozději do 9. 12. 2019. Na objednávky doručené po tomto datu nebude brán zřetel! Termín dodání bund na MO je únor až duben 2020.

(šam)