Na start pstruhové sezony jsme nasadili 7 497 kg pstruhů

Již v úterý (16. 4.) bude zahájena pstruhová sezona. Středočeský územní svaz se na ni připravil násadou duháků a potočáků. V nasazování pokračujeme až do 15. 4., celkem vysadíme 7 497 kg pstruhů v hodnotě 900 000 korun.

Pstruhů obecných bude vysazeno 2 820 kg, pstruhů duhových pak již v tocích MO a SÚS plave 4 677 kg. K tomu bylo ještě nasazeno 90 kg sivena.

Násada do našich vod je jedna věc, tou druhou k příjemnému rybaření patří to, aby se každý u revírů choval v souladu s pravidly lovu, udržoval pořádek na lovném místě a šetrně zacházel s rybou. To je pak zárukou toho, že všichni strávíme u vody příjemné chvíle.

Každoročně vám předkládáme pravidla týkající se pstruhové sezony, a ne jinak je tomu i letos. Přečtěte si je prosím a dodržujte je.

a) Pstruh obecný se loví od 16. 4. do 31. 8., lipan podhorní je hájený od 1. 12. do 15. 6.

b) Nejmenší lovné míry lososovitých ryb dle vyhlášky č 197/2014 Sb. O rybářství
lipan podhorní 40 cm (BPVRP v některých ÚS)
pstruh duhový 25 cm
pstruh obecný 25 cm
siven americký 25 cm
Tady však musíme všechny lovící upozornit, aby se důsledně seznámili s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revíru, na který se vydají, neboť ty mohou být uživatelem daného revíru upraveny např. v době hájení, ve stanovení míry ryb, počtem ponechaných ryb atd.

c) Denní doby lovu na pstruhových revírech v hlavních měsících
duben 6 – 20 hod.
květen 6 – 21 hod.
červen, červenec 5 – 22 hod.
srpen 6 – 22 hod.

d) Povolené způsoby lovu v pstruhovém revíru
Lov přívlačí od 16. 4. – 31. 8.
Lov na umělou mušku 16. 4. – 30. 11.

e) Při lovu na umělou mušku se použije 1 udice, která je držena v ruce, jiná udice nesmí být nastražena. Na udici jsou nejvýše tři návazce s jednoduchými háčky.

f) Lov přívlačí se použije 1 udice, která je opět pevně držena v ruce, jiná nesmí být, stejně jako u lovu na umělou mušku, nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije jedna umělá nástraha opatřená nejvýše jedním háčkem (jedno, dvoj, nebo trojháčkem).

g) Vzdálenost mezi lovícími v obou případech lovu je nejméně 20 m.

h) V případě, že ulovíme na pstruhovém revíru štiku, candáta, okouna, sumce, bolena, tlouště, pak se tyto ryby zpátky nikdy nepouští, jde o škodlivé ryby v pstruhovém revíru.

ch) V pstruhovém revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více pstruhových revírech, nejvýše tři kusy lososovitých ryb. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb končí denní lov. Síh peleď a síh maréna se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

i) Na středočeských pstruhových revírech je umožněn lov 7 dní v týdnu. Lovící může třikrát v týdnu lovit ryby lososovité, datum lovu lososovitých ryb zakroužkuje před započetím lovu. Zbývající 4 dny může lovit ryby škodlivé a ostatní.

j) Velmi důsledně dbejte na to, a je to vaše povinnost, abyste před zahájením lovu zapsali do oddílu 2. povolenky k lovu datum a revírkde lovíte. Rovněž okamžitě po ulovení a ponechání zapisujete druh, míru a hmotnost lososovité rybyPo ukončení lovu, pokud nebyl docílen úlovek, kolonku proškrtnete.

k) Nezapomeňte, že při lovu jste povinni mít vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb.

I když nejsme vyloženě pstruhovým krajem, máme tu 43 nádherných pstruhových revírů, což představuje 706,5 km vodních toků o rozloze 175,7 ha. Takže je skutečně kam zajít, a také co lovit.

Děkujeme, že budete respektovat a dodržovat stanovená pravidla. 

Přejeme pohodovou pstruhovou sezonu!

ČRS, z. s., Středočeský územní svaz