Na revírech a chovných rybnících MO SÚS se KHV nevyskytuje

Na revírech a chovných rybnících místních organizací Středočeského územního svazu nebyla do dnešního dne zaznamenána nákaza ryb koiherpesviroza (KHV). Uvádí to ve svém prohlášení SÚS.

„Jsme v kontaktu s krajskou veterinární správou, která má situaci v našem kraji na starosti, vyhodnocuje ji a ukládá potřebná opatření. Dosud výskyt KHV nebyl v našich organizacích zaznamenán. Není na místě panikařit, nicméně je nutná obezřetnost, zvýšený monitoring a důrazně upozorňuji MO, aby si hlídaly původ násad, vyžadovaly jejich veterinární atest a nepřevážely ryby z ohnisek nákazy,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner.

V případě většího úhynu ryb a podezření na KHV bezodkladně kontaktujte sekretariát SÚS a Krajskou veterinární správu, konkrétně MVDr. Škrabala, tel. 317 742 033. Podle jeho sdělení není zdrojem kontaminace voda, ale nakažená ryba.

Nejblíže k našemu kraji se nákaza objevila v Přelouči v Pardubickém kraji a na jednom rybníku ÚS města Prahy – ZDE

KHV – shrnutí základních dostupných informací

1. KHV není přenosný na člověka.

2. Je smrtelný pouze pro kapry.

3. KHV se šíří zejména kontaktem s nakaženými rybami, kontaminovaným pracovním nářadím. Mohou jej přenášet savci i vodní ptáci.

4. Virus přežívá ve vodě řádově hodiny.

Na Středočeských rybářských revírech ani v chovných rybnících obhospodařovaných místními organizacemi Středočeského územního svazu nákaza virem KHV nebyla ke dnešnímu dni 14. 8. 2019 zaznamenána.

Výskyt KHV na rybníku MEDENICE u Čáslavi – na tomto chovném rybníku nehospodaří žádná místní organizace Středočeského územního svazu. Prosím nezaměňujte tento rybník s rybářským revírem místního významu podobného názvu: Měděnice č. 411 147 – MO Čáslav.

Doporučení pro rybáře a veřejnost

V rámci prevence, která je v současné době jedním z nejdůležitějších opatření, může každý napomoci zastavení šíření tohoto onemocnění. Je nutné dodržet základní pravidla:

  1. Z ohnisek výskytu nepřenášet a nepřevážet ryby do jiných lokalit. Týká se i nástražních rybiček, které mohou být virem kontaminovány. Proto doporučujeme lovit pouze na rybičky odlovené v daném rybářském revíru.
  2. Po návštěvě rizikové oblasti a přejezdu do jiné lokality provést dezinfekci nářadí, obuvi atd.
  3. Nevysazovat do revírů ani chovných rybníků násady z neregistrovaných chovů.
  4. Při nákupu násad vždy od prodejce požadovat veterinární atest.
  5. Nahlásit hospodáři rybníka, či revíru zpozorovaný úhyn.

Co je KHV, a jak se projevuje:

Herpesviróza Koi patří dle legislativy mezi neexotické nákazy. Jedná se o kontagiózní onemocnění kapra a jeho barevné variety. Původce onemocnění je koi herpesvirus, patřící do čeledi Herpesviridae, který má dvouvláknitou DNA. Vnímavý k této nákaze je kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio). Vnímavé vůči chorobě jsou všechny věkové kategorie – plůdek, juvenilní i dospělé ryby. Onemocnění je vysoce nakažlivé s vysokou mortalitou. Důležitým faktorem pro vznik onemocnění je teplota vody. Po přesunu infikovaných ryb z chladnějšího prostředí do vody o teplotě 23 – 28 °C dojde k rychlému vzplanutí nákazy spojené s vysokou úmrtností. Napadené ryby jsou dezorientované se zvýšenou frekvencí dýchání. Kůže a žábry jsou bledé a nepravidelně zbarvené. Objevuje se také silná nekróza žaber, povrchové hemoragie kůže a zapadlé oko. Léze jsou patrné na kůži, žábrách, ledvině, játrech a slezině. Diagnóza vychází z posouzení epizootologické situace, průběhu onemocnění, klinických příznaků, a hlavně nekrotických změn na žábrách. V současné době je nejefektivnější metoda PCR, druhou metodou je izolace viru. Terapie není známa.

KHV patří mezi nákazy, na které je zaměřen monitoring. V Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace je uvedena pod kódem EpU400. Při podezření na nákazu (klinické příznaky, hynutí ryb) se odeberou vzorky v rozsahu, který určí NRL pro virové choroby ryb po domluvě s příslušnou KVS SVS. Při odběru vzorků se vyhodnotí klinické příznaky a míra hynutí ryb.

SVÚ Praha – provádí pouze vyšetření na KHV
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje
Tel.: +420 251 031 111 ústředna
E-mail: svupraha@ms.anet.cz
E-mail: svu.praha@svscr.cz
www: http://www.svupraha.cz 

Na níže uvedených odkazech můžete k situaci nalézt bližší informace:

https://www.vetweb.cz/potencialni-ohrozeni-nasich-chovu-kapra-koi-herpesvirem-khv/

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/614896/tradicni-ceske-vanoce-v-ohrozeni-kapry-napada-nebezpecny-virus-tisice-jich-vybili.htmlhttps://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/kvuli-kaprimu-viru-musi-rybari-vybit-tuny-ryb-40293042

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/2895515-herpes-virus-se-objevil-i-na-chrudimsku-a-u-krnova-rybari-musi

http://www.rybaripraha.cz/node/223403

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/zdravi-ryb/nakazova-situace-v-cr/

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/zdravi-ryb/nakazova-situace-v-evrope/

Jaroslava Fryšová, jednatelka SÚS