Informace o dotacích z Operačního programu rybářství

V přiložené zprávě jsou uvedeny informace k dotacím z Operačního programu rybářství 2014 – 2020, které zazněly na semináři Ministerstva zemědělství.

Informace o dotacích OPR 2015+