Halové závody v rybolovné technice Zaječov 2019

Dne 17. 2. se sjelo do Zaječova 61 dětí, aby předvedly svoje umění v rybolovné technice. Tyto závody pořádal Středočeský územní svaz ve spolupráci s MO Hořovice.

Závodníci byli rozděleni do pěti skupin – mladší žákyně, mladší žáci, žákyně, žáci a junioři.  Ze Středočeského kraje byly zastoupeny organizace z Mladé Boleslavi, Sedlčan, Příbrami, Rožmitálu pod Třemšínem a domácí Hořovice rozdělené na tři skupiny podle toho, kde se kroužek schází (Zaječov, Praskolesy, Hořovice). Přivítali jsme i závodníky ze Kdyně, Pelhřimova a Nýrska, kteří se tradičně zúčastňují našich závodů a na oplátku zvou naše závodníky na jejich závody.

Vzhledem k malému prostoru a velkému počtu závodníků jsme byli nuceni závod zkrátit a disciplínu aremberg jsme házeli pouze jednokolově. Po sečtení všech dosažených bodů byli odměněni všichni závodníci. První tři z každé kategorie získali poháry a všichni závodníci si odnesli věcné ceny.

Výsledky RT

Děkujeme Středočeskému územnímu svazu, MO Hořovice a obecnímu úřadu v Zaječově za podporu, bez které bychom takové závody nemohli pořádat. Poděkování patří i rybářskému kroužku z Rožmitálu pod Třemšínem zastoupeným Alešem Haluškou, kteří věnovali spoustu rybářských drobností, které jsme rozdělili mezi všechny děti

Radek Spáčil