Dodatky k soupisům revírů – 2018

DODATEK Č. 1

STÁVAJÍCÍ ZNĚNÍ

413 994 VLKAVA 4 – SMILOVICE – Středočeský územní svaz         2,5 ha

Rybolov lze provádět na rybníku:
Smilovice (CZ 21143551)                                       v k. ú. Smilovice         2,5 ha

Bližší podmínky rybolovu na rybníku: Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. – vysazován bude pstruh duhový a siven. Lov lososovitých ryb povolen 4 dny v týdnu. Povolen pouze lov na umělou mušku a přívlač. Zákaz chytání na položenou a plavanou. Lov na dírkách není z bezpečnostních důvodů povolen. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Kapr nad 70 cm včetně a každý ulovený jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Při ulovení kapra do 70 cm, lína, či amura, je dovoleno si jej ponechat. Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika, sumec), není to považováno za přestupek. Rybolov je povolen pouze 4 dny v týdnu v tyto konkrétní dny: úterý, čtvrtek, pátek, neděle, a pouze z pravého břehu a u přítoku – viz mapka na hrázi rybníka. Z hráze od stavidla vlevo a po celé levé straně rybníka je rybolov zakázán. Omezení rybolovu mimo vyjmenované dny v týdnu se netýká praktické výuky dětí v místním rybářském kroužku. Parkování je zakázáno na silnici na levé straně rybníka i na komunikaci vedoucí přes hráz rybníka. Místo na parkování je vymezeno u cesty vedoucí od hráze po pravém břehu rybníka – označeno tabulemi.

DODATEK:  Vyškrtnout modrý text a doplnit tento text:

Po zamrznutí rybníka a tloušťce ledu minimálně 10 cm, možno lovit na dírkách min. 5 m od sebe. Rybolov povolen na pravé straně rybníka. Respektujte páskou označenou bruslařskou část, kde se nesmí dělat otvory.  Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto nebo sýr se splávkem pouze na 1 udici. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Poraněnou ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy.

DODATEK Č. 2 

Žádáme všechny držitele celorepublikových, celosvazových a Středočeských územních povolenek, aby si ve stávajícím soupisu revírů na rok 2018 – 2019 v BPVRP aktualizovali denní doby lovu:

od 1. dubna 2018 platí doba lovu na mimopstruhových revírech následovně:

  • v měsících duben až září od 4 do 24 hodin
  • v měsících říjen až březen od 5 do 22 hodin

DODATEK Č. 3

Žádáme všechny držitele celorepublikových, celosvazových a územních mimopstruhových povolenek na rok 2018 – 2019, aby si do soupisů revírů doplnili následující změnu u revíru 411 060 Litavka 4 – MO Příbram, a změnili si číslo podrevíru u nádrže č.2   Drásov v k. ú. Drásov (GPS 49°41’51.362″N, 14°6’13.371″E) ze stávajícího 411 060 na číslo 401 204. (Nádrže Pecovák a Drozďák zůstávají beze změny s číslem 411 060).

Od roku 2018 na rybníku Drásov na základě vyhraného výběrového řízení nově hospodaří Územní svaz Města Prahy.

V roce 2018 bude po vzájemné dohodě na této nádrži platit vedle pražské územní, celosvazové a celorepublikové povolenky i středočeská mimopstruhová územní povolenka.

Žádáme všechny lovící, aby se při příchodu k nádrži seznámili s aktuálními pravidly rybolovu, které ÚSMP umístí na přístupové komunikace. Úlovky docílené v roce 2018 na nádrži Drásov zapisujte do úlovkových lístků pod číslem 401 204.

Od roku 2019 na Drásově již Středočeská mimopstruhová územní povolenka platit nebude a bude zde možno lovit pouze na MP povolenky celorepublikové, celosvazové a na územní povolenky ÚSMP. Na rok 2019 bude vydán dodatek, kde bude již tato změna uvedena.

DODATEK Č. 4 

Žádáme všechny držitele celorepublikových, celosvazových a Středočeských územních povolenek, aby si do stávajícího soupisu revírů na rok 2018 -2019 doplnili tento nový revír: Od 1. 5. 2018 je možno provádět rybolov na rybníku:

411  984 – Stržený – Středočeský ÚS               7 ha

Rybolov lze provádět na rybníku:

Stržený (CZ 21152922)  v k.ú. Rtišovice                    7 ha

GPS: N 49°37.45767′, E 14°4.66035′

Platnost povolenek: Od  16.4. do 15.10. zde platí mimopstruhové a od 1.11. do 31.3. pstruhové povolenky středočeské, celosvazové a celorepublikové.

Bližší podmínky rybolovu na rybníku:

Mimopstruhový režim od 16. 4. do 15. 10. Lov povolen podle místní komunikace a od přepadu k malé zátoce – označeno cedulemi. Části u obou přítoků jsou CHRO – LOV RYB ZAKÁZÁN. Označeno cedulemi.  Zákaz rybolovu z hráze a z obslužných zařízení rybníka. Lov na umělou mušku a muškaření zakázáno. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Kapr nad 70 cm včetně a jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byli uloveni (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké trávy).   Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 kusy vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí pro něj denní rybolov. Místenkový režim. Místenku (= oprávnění k hospodářskému odlovu) za poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru:  HOSTR25 na tel. číslo: 90211. SMS musí být odeslána ještě před zahájením vlastního rybolovu. V případě nerespektování výše uvedených bližších podmínek výkonu rybářského práva RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku. Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví. K parkování jsou určena místa u hráze označená tabulemi. Parkování je zakázáno na hrázi a cestě kolem rybníka. Dvě soboty v září budou vyhrazeny pro odlov kachen. Omezení rybolovu bude předem vyvěšeno na webových stránkách SÚS a u rybníka.

DODATEK Č. 5

Žádáme všechny držitele celorepublikových, celosvazových a Středočeských územních povolenek, aby si do stávajícího soupisu revírů na rok 2018 – 2019 doplnili tento nový revír:

Od 1. 5. 2018 je možno provádět rybolov na revíru:

411 197  Mlýnský rybník  – MO Slaný                    0,56 ha
Revír tvoří rybník na Šternberském potoce v k. ú. obce Kvíc.
Mlýnský rybník         v k. ú. Kvíc              0,56 ha

(GPS  50°12’47.677″N,  14°4’4.637″E)

Míra ryb mimo hlavní tok je stanovena takto: kapr 40 cm, amur 60 cm, lín 20 cm, štika 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně), amur nad 90 cm (včetně) a lín nad 40 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Lovící si může ponechat
3 kusy vyjmenovaných ryb a jejich kombinace (kapr, amur, candát, štika) týdně. Ponecháním si 2 ks vyjmenovaných ryb (kapr, amur, candát, štika) a jejich kombinace v jednom dni končí v ten den pro lovícího na revíru rybolov. Na revíru není hájen a nemá nejmenší lovnou délku sumec velký. Lovící musí mít při lovu u sebe podběrák o minimální délce ramen 60 cm a použít ho při zdolávání větších kusů ryb. Při lovu na živou či mrtvou rybku je povolen pouze jednoháček či systém jednoháčků s výjimkou lovu na rybku o velikosti 30 cm a větší. S jakoukoliv ulovenou rybou zachází lovící maximálně šetrně, na břehu ji může položit jen na navlhčenou podložku. Zejména s velkými kusy je zakázáno manipulovat vestoje bez podběráku, čili například vynášet rybu v rukách na břeh, či se s ní fotografovat vestoje. Zákaz táboření (rozdělávání ohně, stanování, bivakování). Při nepříznivém počasí možno použít deštník se středovou tyčí, případně i tento deštník s bočnicemi.

DODATEK č. 6

411 194 ŠMANŤÁK – MO Smečno 4,8 ha

GPS: 50°7’29.956″N, 14°0’25.722″E

Prvotní informace o nezpůsobilosti nádrže byla zveřejněna na webových stránkách  Středočeského územního svazu již dne 6.10.2016 ve znění:

Z důvody nedostatku vody pozastavujeme do odvolání rybolov na revíru č. 411 194 – rybník Šmanták v k.ú. Kamenné Žehrovice.

Revír je stále nezpůsobilý k rybolovu.

Nádrže ztratily vodu v okamžiku, kdy se přestala čerpat důlní voda, která nádrž napájela. To že setrvává v popisech a revír není zrušen vychází z šance na možnost vrátit nádrži vodu. Do doby opětovného napuštění je nádrž nezpůsobilá. MO Smečno jako uživatel revíru na chod revíru od státní správy ani od ČRS nedostává ani korunu.

Podrobnější informace o dalších zvažovaných krocích vám poskytne uživatel revíru.

ČRS, z. s., místní organizace Smečno [1023]
Adresa: Smečno, 273 05
Kontakt: Zdeněk Stuchl, tel 606 352 492
E-mail: petrhoskovec@centrum.cz
www: www.rybarismecno.cz
Úř. hod: denně dle dohody

DODATEK č. 7

Žádáme všechny držitele celorepublikových, celosvazových a Středočeských územních povolenek, aby si do stávajícího soupisu revírů na rok 2018 – 2019 doplnili popis revíru Sázava 10 o následující znění:

411 081 – SÁZAVA 10 – MO Vlastějovice

Doplnit popis revíru: Na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j. 077508/2018/KUSK je do 31.12.2019 na revíru zrušena doba hájení a nejmenší lovná míra u sumce velkého. Ulovený jedinec druhu sumec velký nesmí být vrácen zpět do vody.

DODATEK č. 8

Žádáme všechny držitele celorepublikových, celosvazových a středočeských územních povolenek, aby si do stávajícího soupisu revírů na rok 2018 – 2019 doplnili následující znění:

411 169 –  ZVÁNOVICKÝ POTOK 1  – MO Zvánovice

Z důvodu plánovaného odbahnění nádrže bude 17. 8. 2018 rybník sloven a obsádka převezena do jiného středočeského revíru. Revír bude zprovozněn po ukončení prací v jarních měsících roku 2019. Informace bude zveřejněna na webu SÚS.

411 102 – ZVÁNOVICKÝ POTOK 1M – MO Zvánovice

Z důvodu plánovaného odbahnění nádrže bude 1. 9. 2018 rybník sloven a obsádka převezena do jiného středočeského revíru. Revír bude zprovozněn po ukončení prací v jarních měsících roku 2019. Informace bude zveřejněna na webu SÚS.

DODATEK č. 9 

Žádáme všechny držitele PSTRUHOVÝCH celorepublikových, celosvazových a středočeských územních povolenek, aby si do stávajícího soupisu revírů na rok 2018 – 2019 doplnili následující znění:

413 993 STRŽENÝ RYBNÍK  – Středočeský územní svaz                   7 ha

Rybolov lze provádět na rybníku:

Stržený (CZ 21152922)       v k. ú.           Rtišovice    7 ha

GPS: N 49°37.45767′, E 14°4.66035′

Platnost povolenek: Od 1. 11. do 31. 3. pstruhové povolenky středočeské, celosvazové a celorepublikové.

Bližší podmínky rybolovu na rybníku:

Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. Lov povolen podél místní komunikace, na hrázi a od přepadu k malé zátoce – označeno cedulemi. Části u obou přítoků jsou CHRO – LOV RYB ZAKÁZÁN. Označeno cedulemi. Zákaz rybolovu z obslužných zařízení rybníka. Při lovu se musí používat háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem (týká se i vláčecích nástrah). V tomto termínu se loví pouze ryby lososovité a dravci na umělou mušku a přívlač, tzn., že lov na položenou a plavanou je zakázán. Při přívlači a lovu na umělou mušku musí být prut držen v ruce a nástraha aktivně vedena. Všechny ostatní ulovené kaprovité ryby a jeseter musí být šetrně puštěny zpět do rybníka (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké trávy). Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy. Lov lososovitých ryb je povolen 7 dní v týdnu. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto se splávkem pouze na 1 udici. Při lovu na dírkách se smí používat pouze jednoháčky. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Poraněnou ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. V případě, že si lovící nebude chtít ponechat ulovenou rybu, musí provést šetrné vyháčkování ryby v dírce nebo ve vodě.  Při ulovení ryby a jejím vytažení na led nebo na břeh z vody si musí lovící tuto rybu ponechat a okamžitě zapsat do oddílu II. Povolenky k lovu. Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika, sumec), není to považováno za přestupek. Místenkový režim. Boaty povoleny na vlastní nebezpečí. Místenku (= oprávnění k hospodářskému odlovu) za poplatek 50 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOSTR50 na tel. číslo: 90211. SMS musí být odeslána ještě před zahájením vlastního rybolovu. V případě nerespektování výše uvedených bližších podmínek výkonu rybářského práva RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku. Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví. K parkování jsou určena místa u hráze označená tabulemi. Parkování je zakázáno na hrázi a cestě kolem rybníka.