Členská schůze – MO Žleby

Na členské schůzi MO Žleby, která se konala v sobotu 13. 4., bylo přítomno 46 členů ze 115 členné základny, delegátem SÚS byl předseda Dušan Hýbner.

Měla standardní průběh, se svými zprávami vystoupili funkcionáři MO.

Zprávy předsedy J. Petříka a hospodáře se zabývaly především loňským suchem, rybožravými predátory a složitými postupy při vymáhání škod, vedoucího mládeže zase hovořil o bezmoci přitáhnout děti k vodě.

Předseda pan Petřík svou zprávou uzavřel své působení ve výboru MO a ve funkci předsedy MO, kterou již nemůže z pracovních důvodů vykonávat. Proběhla tak kooptace nového člena do výboru MO a na příštím zasedání výboru se bude volit nový předseda MO.

Na návrh výboru byl na tento rok schválen příspěvek MO do Fondu na nákup vodních ploch ve výši 20 Kč za každého dospělého člena, o příspěvku v dalším roce bude vždy rozhodovat členská schůze.

V diskuzi padl návrh nezveřejnovat vysazení ryb, které MO v současné době po vzoru SÚS dělá. Po diskuzi, do které jsem se zapojil i já, kdy jsem vysvětlil důvody, proč násady zveřejnovat a odmítl jsem se vracet zpět a zavírat se před světem, bylo o návrhu hlasováno. Jednoznačná vůle přítomných členů MO byla, že i nadále bude MO zveřejnovat násady do svých revírů.

Ve svém diskuzním příspěvku jsem představil Fond na nákup vodních ploch, důvod vzniku, jeho možnosti, způsoby čerpání atd., osobně jsem poděkoval odstupujícímu předsedovi MO panu Petříkovi za dlouholetou práci pro ČRS a MO a popřál mu mnoho štěstí v další etapě jeho života, zmínil jsem BPVRP a novinky, poděkoval za spolupráci v HO SÚS panu Potměšilovi a ve VÚS paní Valtrové a popřál jsem MO a členům úspěšnou rybářskou sezonu.

Na schůzi byla prezentovaná historie MO, která mě nadchla, neboť MO má archivované zápisy z jednání od roku 1941, což je obrovský kus rybářské historie a zdejších tradic.

Dušan Hýbner