Členská schůze – MO Příbram

V sále staročeské restaurace v Příbrami se dne 9. 3. 2019 konala výroční členská schůze MO Příbram.

Tu zahájil místopředseda MO Petr Poláček, přivítal hosty a 33 zúčastněných členů.

Seznámil přítomné s programem schůze a z důvodu neusnášení schopnosti vyhlásil 15 minut přestávku. Po uplynutí této doby opětovně zahájil schůzi, vyzval přítomné k uctění památky zesnulých členů a provedl nezbytné procedurální záležitosti.

Poté již předal slovo předsedovi MO Jaroslavu Hadravovi, který zhodnotil práci výboru a stav MO od poslední členské schůze. Pozastavil se zejména nad nezájmem členů o brigády, kteří raději zaplatí finanční náhradu. Zhodnotil rovněž investice do oprav majetku, novou fasádu na objektu MO a bohužel i neutěšenou situaci kolem zisku nových vodních ploch do správy nebo majetku MO.

Po něm vystoupil hospodář MO Tomáš Jarolímek, který přítomné seznámil s násadami do revírů, s produkcí na chovných vodách, se stavem úlovků členů na revírech MO, s plánem prací na letošní rok a rovněž s nově vzniklým Fondem pro nákup vodních ploch a jeho významem i pro příbramskou MO. 

S další zprávou vystoupila účetní MO Barbora Čiháková, která podrobně členy obeznámila s hospodařením MO, výkazem zisku a ztrát z výroby ryb a s rozpočtem na rok 2019.

O mládeži hovořil Karel Vodička, který vyzdvihl práci s dětmi a mládeží, obnovení RT závodů, zapojení opakovaně do akce ve „Vodě nežijí jen vodníci“.

Za závodní činnost LRU přednesl zprávu Ivan Vančura.

Místopředseda Poláček následně zodpověděl písemný dotaz, kterým se týkal vyúčtování členských příspěvků za uplynulé období.

Poté již slovo dostal delegát SÚS Jiří Eichler, ten doplnil informace k již zmíněnému Fondu na nákup vodních ploch, poděkoval MO za pozvání, za odsouhlasení finančního příspěvku do Fondu a za velmi slibně se rozvíjející práci s dětmi a mládeží.

V diskuzi vystoupilo mnoho členů, zejména s návrhy na možné varianty nových vodních ploch pro sportovní rybolov. Padl také návrh na založení Fondu na nákup ryb MO, který by byl využit na vícezarybnění.

Jiří Eichler