Ceny povolenek 2015

Přehled cen povolenek pro rok 2015. Celoroční územní povolenka na mimopstruhové i pstruhové revíry stojí 1200 korun, povolenka celosvazová vyjde na mimopstruhový revír na 2100 korun a na pstruhový revír 2150 korun.

Český rybářský svaz, středočeský územní svaz
Informační list pro rok 2015 č.j. 1183/2014

Ceny povolenek pro rok 2015

MP povolenky – územní          P povolenky – územní

Číslo povolenky

  Název povolenky Cena v Kč

Číslo povolenky

   Název povolenky Cena v Kč
10 Celoroční územní 1.200 20 Celoroční územní 1.200
16 Místní – jen na revír MO 850 26 Místní – jen na revír MO 850
11 Měsíční 850 21 Měsíční 850
12 14-ti denní 600 X
13 7-mi denní 450 23 7-mi denní 450
01 Jednodenní 250 X  
14 Mládež 16-18 let,  ZTP, studenti, důchodci nad 70 let 850 24 Mládež 16-18 let, ZTP, studenti, důchodci nad 70 let 850
15 Děti do 15-ti let 400 25 Děti do 15-ti let 400
17 Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO 27 Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO
18 Na revíry místního významu Dle schválené kalkulace MO 28 Ne revíry místního významu Dle schválené kalkulace MO
19 Pro členy sam. hospodařících MO na jednotlivé sdružené revíry V plné ceně odpovídající územní povolence 29 Pro členy sam. hospodařících MO na jednotlivé sdružené revíry V plné ceně odpovídající územní povolence
90 Dodatková na hlavní tok Vltavy a Labe Pouze k povolence vydané MO 50 X

     

MP povolenky – celosvazové         P povolenky – celosvazové

Číslo povolenky

  Název povolenky Cena v Kč

Číslo povolenky

     Název povolenky Cena v Kč
30 Celoroční – dospělí 2.100 40 Celoroční – dospělí 2.150
31 Mládež 16-18, ZTP 1.400 41 Mládež 16-18, ZTP 1.450
35 Děti do 15-ti let 700 45 Děti do 15-ti let 750

    

MP povolenky – celorepublikové P povolenky -celorepublikové

Číslo povolenky

Název  povolenky

Cena v Kč

Číslo povolenky

Název  povolenky

Cena v Kč

70 Celoroční – dospělí 3.150 80 Celoroční – dospělí 3.250

Povolenky pro nečleny
(cizince) – mimopstruhové

 Povolenky pro nečleny
(cizince) – pstruhové

Číslo povolenky

    Název povolenky Cena v Kč

Číslo povolenky

   Název povolenky Cena v Kč
50 Nečlen – roční 4.000 60 Nečlen – roční 4.000
51 Nečlen – 14-ti denní 2.200 61 Nečlen – 14-ti denní 2.200
52 Nečlen – 7-mi denní 1.200 62 Nečlen – 7-mi denní 1.200

U nečlenských (dříve nazývané cizinecké) povolenek děti do 16-let hradí 50 % z uvedené ceny.

Ceny příspěvkových známek pro rok 2014

Schválených republikovým sněmem ČRS

Nominální hodnota

příjem MO

příjem Rady a ÚS

Dospělý člen

400

220

180

Mládež 16 – 18 let

200

110

90

Děti do 15 let

100

55

45

SÚS odvádí podíl ze svého příjmu do rozpočtu republikové rady ČRS.

Zápisné

Výši zápisného schvaluje na základě návrhu výboru MO ČRS členská schůze vždy pro následující rok. Zápisné zahrnuje i náklady na školení zájemců o první rybářský lístek .

Brigády
Nepeněžní roční příspěvek /brigády/ je možno na základě rozhodnutí výboru MO nahradit i finančně. Výši finanční náhrady stanovuje výbor MO a schvaluje členská schůze vždy pro následující rok.

Vydávání hostovacích povolenek členům ze samostatně hospodařících MO
Výdej povolenek se řídí Statutem společného rybolovu a hospodaření schváleným konferencí SÚS ČRS dne 20.9.2014 v Průhonicích.

 S rybářským pozdravem

Prof.ing.Petr Semeniuk CSc. v.r, předseda
Pavel Horáček, jednatel

Ceny a kódy povolenek pro rok 2015

Kód

Starý Rozsah Voda Cena

13100

19

Sam MO na sdružené revíry

MP

1 200 Kč

13101 16

Místní roční jen na revíry MO

MP

850 Kč

13102

11

Měsíční  územní

MP

   850 Kč

13103

12

14 – ti denní územní

MP

600 Kč

13104 13

7 – denní územní

MP

450 Kč

13106

1

Středočeská územní

MP

250 Kč

13111

10

Celoroční  územní

MP

1 200 Kč

13121 14

Mládež, ZTP, důch. >70

MP

850 Kč

13131 15

Děti do 15 – ti let

MP

400 Kč

13300

29

Sam MO na sdružené revíry

P

1 200 Kč

13301 26

Místní jen na revíry MO

P

850 Kč

13302

21

Měsíční územní

P

850 Kč

13304 23

Středočeská územní – 7 dní

P

450 Kč

13306

2

Středočeská územní

P

250 Kč

13311 20

Celoroční územní

P

1 200 Kč

13321

24

Mládež, ZTP, důch. >70

P

   850 Kč

13331 25

Děti do 15 – ti let

P

400 Kč

14107

18

Na revíry RMV

MP

0 Kč

14307 28

Na revíry RMV

P

0 Kč

15107

17

Na revír samostatné MO

MP

0 Kč

15307 27

Na revír samostatné MO

P

0 Kč

16101

90

Středoč. úz. Labe a  Praha

MP

    50 Kč

81101 70

ČRS a MRS Rada

MP

3 150 Kč

81301

80

ČRS a MRS Rada

P

3 250 Kč

82111 30

CS Rada

MP

2 100 Kč

82121

31

CS Rada

MP

  1 400 Kč

82131 35

CS Rada

MP

700 Kč

82311

40

CS Rada ČRS

P

  2 150 Kč

82321

41

CS Rada ČRS

P

  1 450 Kč

82331 45

CS Rada ČRS

P

750 Kč

96201

50

Povolenka pro nečleny ČRS roční

MP

  4 000 Kč

96203 51

Povolenka pro nečleny ČRS 14-denní

MP

2 200 Kč

96204

52

Povolenka pro nečleny ČRS 7-denní

MP

  1 200 Kč

96401 60

Povolenka pro nečleny ČRS roční

P

4 000 Kč

96403

61

Povolenka pro nečleny ČRS 14-denní

P

2 200 Kč

96404 62

Povolenka pro nečleny ČRS 7-denní

P

1 200 Kč