ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na P revírech SÚS tit

publikováno: 28.12.2023

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na P revírech v ČRS, z. s., Středočeském územním svazu (dále jen ČRS, z. s., SÚS):

a) Na revírech a vodních plochách sdružených ve společném rybolovu ČRS, z. s., SÚS platí územní povolenka Středočeského ÚS, celosvazová a celorepubliková.
b) V revírech nesdružených ve společném rybolovu platí pouze povolenka vydaná uživatelskou samostatnou MO.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na P revírech Středočeského územního svazu § 13 odst. 10 zákona č. 99/2004 sb.

(Bližší podmínky chovu, ochrany, lovu a přisvojování si ryb nebo vodních organizmů, pro které je povolenka vydána)

1. Středočeské územní, celosvazové, celorepublikové a hostovské SÚS pstruhové povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na sdružených revírech v ČRS, z. s., SÚS až do 5. 1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledu o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15. 1.).
2. Povolenku pro pstruhové vody (roční celosvazová, územní, místní) je možno odevzdávat do 15. 1. následujícího roku MO, která povolenku vydala. Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo ryby nelovil.
3. Na středočeských P revírech je umožněn lov všech druhů ryb 7 dní v týdnu.
4. Na P revírech se smí používat pouze háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem.
5. Zákaz podsekávání ryb.
6. Při lovu musí mít rybář v dosahu připravený podběrák.
7. Nejmenší lovná míra lipana podhorního je stanovena na 40 cm.
8. Zakazuje se přechovávání živých lososovitých ryb během lovu, po ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.
9. ČRS, z. s., SÚS a MO mohou po schválení příslušnými orgány státní správy vyhlásit určité změny v provádění lovu ryb, pokud to vyžaduje ochrana revírů.
10. Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích a zákonem na ochranu přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo místními vyhláškami) = postih Policie ČR, městské či obecní policie a orgánů na ochranu přírody a krajiny ČR.
11. Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě, které k těmto účelům určí provozovatel vodních ploch. Respektujte dopravní značení. Nerespektování = postih od Policie ČR nebo městské či obecní policie.
12. Vjezd a parkování na hrázích je zakázáno, není-li výslovně uvedeno jinak.
13. Uživatel může ve výjimečných případech při konání rybářských závodů vyhradit na dobu nezbytně nutnou místa k lovu. Informace o omezení rybolovu bude zveřejněna na webových stránkách ČRS, z. s., SÚS www.crs-sus.cz.
14. Pro konání vnitrostátních soutěží a závodů v lovu ryb a mezinárodního mistrovství ČR (ve všech disciplínách LRU plavaná, feeder, lov muškařením a přívlač), které jsou zajišťovány sportovním odborem LRU při Radě ČRS a příslušnými územními sportovními odbory LRU, platí ustanovení mezinárodního závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném znění pro daný rok, který je upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů v České republice. Pro případy konání mezinárodních závodů na úrovni mistrovství světa či mistrovství Evropy platí ustanovení závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném a plném znění pro daný rok s případnými drobnými úpravami, které musí být pořadatelem akce uvedeny v oficiálních propozicích daného závodu.
15. V břehových částech revírů je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat kamenné záhozy, zejména vyjímat kameny ze břehů a provádět terénní úpravy. Dále je zakázáno kdekoliv zanechávat rybářské vlasce, šňůry a jejich zbytky.
16. Přisvojené ryby osoba provádějící lov v pstruhovém rybářském revíru zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, název nebo číslo rybářského revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojený úlovek ryb lososovitých a kapra obecného zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po ulovení pouze druh ryby; počet kusů a celkovou hmotnost zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

17. Zákaz lovu přívlačí od 1. 9. do 30. 11. na pstruhových revírech v rámci Středočeského územního svazu. Netýká se stojatých pstruhových revírů a vodních ploch v režimu rybníkářství. Účinnost od 1. 6. 2024.

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 208 536

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS