411 986 BARTOŇ – MO Rakovník

411 986                    BARTOŇ – MO Rakovník    4,5 ha

Rybolov lze provozovat na rybníku:

Bartoňský rybník (CZ 21082159) v k. ú. Rakovník         4,5 ha

GPS 50°6‘36.155“N, 13°45‘54.346“E

Bližší podmínky rybolovu na rybníku: Minimální míra je stanovena u štiky na 60 cm, candáta na 55 cm. Kapr nad 70 cm včetně se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníka, kde byl uloven. Lovící je povinen mít u sebe a při vylovování ryb použít podběrák. Z důvodu vysazování ryb je na nádrži zakázán lov ryb v době od 5. 10. do 1. 11. Dodržujte dopravní značení na příjezdových komunikacích.