411 118 LABE 24 E – MO Tři Dvory

411 118 LABE 24 E – MO Tři Dvory  12 ha
Revír tvoří nádrže:

Veletovský rybník v k. ú. Veletov – Tři Dvory 9,5 ha
GPS 50°1‘44.839“N, 15°17‘50.595“E

Jezero Ostrov Tři Dvory 2,5 ha
GPS 50°1‘16.045“N, 15°16‘11.919“E

Míra štiky je stanovena na 55 cm. Lov sumce na bójku s možností zavážení povolen. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Zajíždění dvoustopých motorových vozidel na pobřežní pozemky je zakázáno.

???????????????????????????????

Veletovský rybník

???????????????????????????????

Jezero Ostrov