411 073 ŘÍČANSKÝ POTOK 2 – MO Říčany

411 073 ŘÍČANSKÝ POTOK 2 – MO Říčany 3 km, 3 ha
Přítok Rokytky – Vltavy. Od rybníka Pod hradem v Říčanech až k pramenům, mimo chovné rybníky ležící na tomto potoku.
K revíru patří:
úsek potoka Rokytka od vtoku do nádrže podniku Nový Interiér (Bahnivka) až k pramenům a nádrž:

koupaliště na Rokytce v k. ú. Říčany 0,8 ha
GPS 50°0‘3.405“N, 14°40‘38.405“E

Celý úsek potoka Rokytka je chráněnou rybí oblastí. Říčanský potok od hráze rybníka Pod hradem v Říčanech až k pramenům (u obce Tehov) je celoročně chráněnou rybí oblastí – lov ryb zakázán. Lov ryb na koupališti je upraven rozhodnutím MěÚ Říčany č. j. 86/75. Při lovu ryb je nutné dodržovat podmínky lázeňského a provozního řádu, vydaného MěÚ Říčany a OHES Praha-východ. Lov ryb je povolen pouze na pravém břehu. Vnadění (včetně použití krmítek) je zakázáno. Místní název koupaliště Na Rokytce je totožný s názvem koupaliště Na Jurečku.

DSC00685

Říčanský potok 2

DSC00681

Říčanský potok 2

DSC00687

Říčanský potok 2

DSC00690

Říčanský potok 2