411 014 ČERVENÝ POTOK 3 – MO Hořovice

411 014 ČERVENÝ POTOK 3 – MO Hořovice 1 km, 18 ha

GPS 49°47‘36.848“N, 13°52‘40.982“E

(Záskalská údolní nádrž.) Přítok Litavky – Berounky. Od hráze Záskalské údolní nádrže až k vtoku do nádrže – vyznačeno tabulemi. Lov ryb z tělesa hráze zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Chráněná rybí oblast vyznačena tabulemi – lov ryb zakázán. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Při výkonu rybářského práva je nutno používat podběrák. Na revíru je omezen maximální limit vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to tak, že osoba provádějící lov si může ponechat maximálně 2 kusy vyjmenovaných druhů ryb v jednom kalendářním týdnu. Omezení počtu vyjmenovaných druhů ryb platí na všech mimopstruhových revírech MO Hořovice jakožto celku v jednom kalendářním týdnu.