ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Pravidla k odlovu ryb tit

publikováno: 08.05.2020

Pravidla k odlovu ryb ve vodních plochách v režimu rybníkářství, které jsou vedeny jako provozovny chovatele ČRS, z. s., Středočeského územního svazu platná od 16. 4. 2020, pro pískovnu Písková Lhota od 16. 5. 2020

 

Všeobecná pravidla

 

1.

Provádět odlov ryb na vodních plochách, které jsou vedeny jako provozovny chovatele ČRS, z. s., SÚS lze pouze za předpokladu, že si uchazeč o odlov stáhl a vytiskl Oprávnění rybníkáře z webu SÚS crs-sus.cz v sekci Rybníkářství a je držitelem celorepublikové, celosvazové nebo středočeské mimopstruhové povolenky, které je nedílnou přílohou Oprávnění rybníkáře. Bez tohoto oprávnění a potvrzující SMS zprávy (tzv. místenky) v telefonu nelze na těchto vodních plochách lov provádět a tento skutek bude posuzován jako pytláctví. Místenka má pouze jednodenní platnost. Formát místenky je u každé vodní plochy jiný.

 

2.

Na všech těchto vodních plochách platí pravidla pro lov ryb, dle aktuálního režimu, s odlišnostmi uvedenými v podmínkách a pravidlech odlovu na těchto vodních plochách, a které jsou uvedeny v Rybářském řádu ČRS.

 

3.

Přivlastněné úlovky si osoba provádějící odlov zapisuje stejně, jako příchod k vodě, nesmazatelným způsobem do platného oddílu II povolenky k lovu (stejně jako u rybářského revíru).

 

4.

Ceny místenek jsou na všech těchto vodních plochách stejné: mimopstruhový režim = 25,- Kč (neplatí pro Brožkovnu a Smilovice).

 

5.

Za lov bez místenky, nebo porušení podmínek a pravidel k odlovu ryb bude lovícímu pověřenou osobou k provádění kontrol odebráno oprávnění k odlovu a nebude již moci v daném roce lovit na žádné vodní ploše v režimu rybníkářství provozovatele ČRS, z. s., SÚS.

 

6.

Seznam všech oprávněných osob k odlovu bude evidován a archivován provozovatelem vodních ploch na základě vydaných oprávnění. Lovícím, kteří budou opakovaně porušovat pravidla odlovu ryb nebude již oprávnění uděleno.

 

7.

Lovící si smí v jednom dnu ponechat 2 ks vyjmenovaných druhů ryb do výše 7 kg, pokud si lovící ponechá 2 ks vyjmenovaných druhů ryb (kapr, candát, štika, sumec, bolen, amur) končí pro něj na těchto vodních plochách denní lov.

 

8.

Lovící si smí v jeden den ponechat 3 ks lososovitých druhů ryb. Jejich ponecháním pro něj končí denní lov na těchto vodních plochách.

 

9.

Lososovité ryby se během lovu zakazují přechovávat živé, po ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.

 

10.

Na všech těchto vodních plochách platí K70, úlovek kapra od 70 cm se musí okamžitě bez prodlení vrátit do vodní plochy, kde byl uloven. Výjimkou je Písková Lhota, kde je K60 a s rybou se nakládá stejně, jako u K70.

 

11.

Všechny druhy jeseterů se vracejí bez prodlení do vodní plochy, kde byli uloveni.

 

12.

Lovící si nesmí ponechat úlovek, pokud nedosahuje nejmenší lovné délky: pstruh duhový 25 cm, lín obecný 30 cm, amur bílý 60 cm, kapr obecný 40 cm, candát obecný 50 cm, štika obecná 60 cm, sumec velký 70 cm, okoun říční 20 cm s výjimkou pískovny Písková Lhota, kde je celoročně hájený. Druhové hájení všech druhů ryb na těchto vodních plochách platí dle rybářského řádu ČRS a vyhlášky č.197/2004 Sb.

 

13.

Lovící smí lovit maximálně na dva pruty, v případě lovu na umělou mušku a vláčení na jeden. (Ostatní pruty mohou být připraveny na břehu). Muškaření zakázáno.

 

14.

Lovící je povinen na lovném místě a v jeho kruhovém výměru 3 m udržovat pořádek. Při odchodu své lovné místo uklidí!

 

15.

Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě, které k těmto účelům určí provozovatel vodních ploch.

 

16.

Lovící je povinen se podrobit kontrole při odlovu, a to rybníkářem pověřenou osobou k provádění kontroly. Pověřená osoba k provádění kontroly je povinna lovícímu předložit své pověření a prokázat se průkazem člena rybářské stráže nebo občanským průkazem.

 

 

Od 16. 5. 2020 provoz na nové vodní ploše

411 983 PÍSKOVNA PÍSKOVÁ LHOTA – Středočeský územní svaz, 12 ha
Odlov lze provozovat na vodní ploše:
Pískovna Písková Lhota (CZ 21166736) v k. ú.
GPS 50.1284511N, 15.0818742E
Celoroční mimopstruhový režim
Provoz zahájen od 16. 5. 2020. Platí K60, úlovek kapra od 60 cm se musí okamžitě bez prodlení vrátit do vodní plochy, kde byl uloven. Okoun říční je celoročně hájen. Zákaz lovu z lodě a zavážení návnad a nástrah. Místenku za poplatek 25,- Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOPIS25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Pískovna. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

5 921 629

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna pohár Pískovna pohár Pískovna

© 2021 ČRS SÚS