ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Předsedovo ohlédnutí za uplynulými třemi měsíci tit

publikováno: 01.07.2021

Musím začít poděkováním všem, kteří v covidové situaci udržovali chod organizací, prodávali povolenky, vydávali členské známky, prováděli hospodářskou činnost na našich rybochovných zařízeních a chovných rybnících, zarybňovali revíry a vodní plochy.

Dokázali je tak připravit nejen na zahájení pstruhové sezony, ale i na start sezony dravců.

Proto jsem rád, že výbor SÚS opětovně schválil zvýšení odměny pro MO za prodanou povolenku o 20 korun na současných 50 Kč.

V dubnu jsme dokončili vícezarybnění revírů MO, které jsme zadotovali částkou 3,5 milionu korun.  

Na start pstruhové sezony byli vysazeni potočáci, lipani, duháci, siveni, na sezonu dravců pak štiky, candáti, okouni.

Nezůstali jsme však jen u toho, myslíme i na budoucnost, a tak do našich toků, rybochovných zařízení a chovných rybníků putovali lipani, ostroretky, marény, podoustve, rychlení mníci, štiky, plůdky štik, candátů, pstruhů obecných, kaprů, amurů či línů.

V tomto směru musím kvitovat, že se konečně v úlovcích na některých revírech začínají projevovat naše kontroly přejímek násad a následná vysazení do revírů. Je to sice náročné skloubit tuto kontrolní činnost s naším zaměstnáním, uvědomuji si, že nás někde nevidí rádi a práci nám příliš neulehčují, ale rozhodně v tomto neustaneme, naopak. Věřím, že se naučíme, že to, co má jít do revíru, jde skutečně do revíru, a že budeme spolupracovat pouze s dodavateli násad (to platí i pro naše výrobní MO), kteří mají nejen kvalitní násady, ale jsou důvěryhodní a je na ně spolehnutí ve smyslu, že co si objednáme, bude také dodáno. S těmi, kteří to nehodlají akceptovat, spolupráci ihned ukončíme, ostatně jsme již tak se dvěma dodavateli učinili.

Opět jsme z dotace Evropské unie vysadili celkem 184,3 kg úhořího monté, což představovalo 552 900 kusů v hodnotě 1 954 132,9 Kč. Celá tato akce je velice logisticky a administrativně náročná, od vyřízení dotace, po výběrové řízení na dodavatele, vlastní rozvoz a vysazení monté do našich toků, zakončené žádostí o platbu. Děkuji všem, kdo se na této akci jakýmkoliv způsobem podílel.

Rovněž bylo vysazeno 130 kg (13 000 ks) odkrmených úhořů, kdy násadu do Sázavy dotoval Středočeský kraj, do ostatních revírů MO a vodních ploch pak náš územní svaz.

Žili jsme však nejen vysazováním, o revíry a vodní plochy je nutné se také starat. Mám radost, že jsme dokázali naše revíry a VP označit novými cedulemi a informačními tabulemi, nabídku na toto jednotné označení s přispěním ÚS dostaly všechny naše MO, nabídka se bude opakovat při hospodářském vypořádání 2021. Provádíme pravidelné sečení břehových porostů, na pískovně jsme dotáhli dokonce vybudování cest a nové parkovací plochy, tam kde jsme majitelé, upravujeme příjezdové cesty a odstavné plochy. Ve spolupráci s MO Kladruby byla provedena oprava nádrže Záhorská, což jistě ocení naši handicapovaní členové.

Od jara pak v našem ÚS probíhají ve spolupráci s MO a státní správou úpravy dekretů v oblasti zarybnění, které zohledňují změny charakteru našich toků, klimatické změny a samozřejmě efektivitu v zarybnění ve vztahu k úlovkům a podpoře původních a reofilních druhů ryb v našich revírech. Tyto úpravy byly již nevyhnutelné, podle starých zarybňovacích plánů se vysazovalo desítky let a na mnoha místech nesmyslně. Jsem rád, že všechny tyto úpravy finalizují v celém našem ÚS do zdárného konce. V budoucnu se to jistě projeví v pestřejší druhové skladbě ryb v našich tocích a efektivnějším zarybňování, což jistě ocení i budoucí generace. Tyto změny přicházejí již teď, jak se říká pět minut po dvanácté. Musím ocenit výbornou spolupráci orgánu státní správy rybářství Středočeského kraje, našich MO a samozřejmě sekretariátu SÚS, který vše na základě plných mocí od našich MO vyřizuje.

Vyslyšeli jsme přání řady rybářů po 24hodinovém rybolovu na pískovně, který jsme umožnili od května do září. Přímo na pískovně vydáváme hostovací povolenky a tiskneme oprávnění k odlovu. Poskytujeme zde tak komplexní služby. Milovníky přívlače jistě potěšíme další novinkou, která vejde v platnost od 1. 1 2022 (bude zveřejněna samostatnou zprávou).

V péči o náš majetek budeme nadále pokračovat, chceme, aby se k nám rybáři vraceli a byli u nás spokojeni.

Jsem rád, že jsme obdrželi i výjimku MZe na 24hodinový rybolov na čtyřech revírech pro roky 2022 – 2023: 411 050 Labe 18 – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 411 165 Labe 18 A – MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – pouze Proboštské jezero, 411 051 Labe 19 – MO Čelákovice a 411 056 Labe 24 A – MO Kolín.

Potěšitelné je, že ve společném rybolovu máme dvě nové vody – revír Na Schořově, kde hospodaří MO Čáslav a vodní plochu Velký Plaňanský rybník, který provozuje MO Plaňany.

Věřím, že se nic nečekaného nepřihodí a my budeme moci konečně uspořádat závody "O pohár předsedy SÚS", které budou ve dnech 28. – 29. 8. 2021 na Pískovně Písková Lhota. Měl by to být rybářský svátek nás všech a krásný víkend na pískovně, budu se na vás těšit, ať jako na závodníky, či "jen" návštěvníky na přátelský neformální pokec u pivka či kávy. Právě z těchto setkání často získám spoustu podnětů i připomínek a jsem za to moc rád.

V sobotu 28. 8. je závod určený dospělým, o den později pak dětem a mládeži. Zájemci se mohou hlásit na e-mailech:  lru@crs-sus.cz (dospělí) a mladez@crs-sus.cz (děti a mládež).

Jistě neuniklo vaší pozornosti, že jsme nechali zpracovat odbornou rešerši na téma „Prahování drobných vodních toků“. Byl to úkol, který pro mě vyplynul ze setkání s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Osobně tuto studii považuji za klíčový krok k tomu, jak zachránit mizející populace lipanů a potočáků v našich vodních tocích, a jak zadržet vodu v krajině a dodat jí ještě větší přísun kyslíku. Nestačí jen přihlížet, nic nedělat a problémy jen pojmenovávat. Studii jsem předal panu ministrovi a získal jeho podporu k realizaci, zároveň jsem ji i předal statutárním zástupcům ČRS, aby celý projekt prahování projednali a zastřešili. Samozřejmě si plně uvědomuji, že jsem v rámci svazu zvolil nestandardní postup a mnoha lidem se to nelíbí, ale s tím nemám problém žít. Pro mě je podstatný výsledek, že za pouhých pár měsíců se dokázalo téměř zrealizovat vše, o čem se cca deset let jen diskutovalo a hledaly se důvody, proč to nepůjde. Jak je vidět, vše jde, když se chce. Jít klasickou svazovou cestou, tak s tím dalších minimálně pět let nehneme a pak už by to možná ani řešit nemělo smysl. Základní kámen byl položen a prahování je nastartované. Vše se dalo do pohybu, který už nelze zastavit. Děkuji panu mistrovi Tomanovi a jeho týmu za podporu tohoto projektu, stejně tak všem, kdo pomohli v přípravě rešerše a její obhajobě. Děkuji spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního za jejich mnohaletou práci a aktivitu v tomto ohledu a samozřejmě výboru našeho ÚS, že tyto mé aktivity podpořil a umožnil zpracování rešerše. Do prahování se v rámci pilotního projektu zapojí v ČRS čtyři územní svazy.

Mám radost, že i přes veškeré problémy, které každého z nás celý rok provázely, se znovu ke své činnosti vrátily naše rybářské kroužky (některé měly distanční výuku), že se opět zkouší na první rybářský lístek, že např. v Neratovicích dokázali uspořádat náborovu akci "Ve vodě nežijí jen vodníci", že řada MO, i přes všechny složitosti, které se každý den objevují, plánuje pro děti rybářské tábory nebo alespoň víkendy, že sportovci nezaháleli a připravovali se, což se např. odrazilo v pravdě historickém vítězství pro náš územní svaz juniora Jana Linharta ve Zlaté udici a ve skvělých výkonech ertéčkáře Tomáše Spáčila na Světovém poháru v Českých Budějovicích. Upřímně gratuluji nejen oběma závodníkům, ale i jejich otcům, v nichž mají oba kluci největší podporu.

Na závěr už jen dvě věci, co mám na srdci, a o které se chci s vámi podělit. Určitě jste si všimli, že nám průtrž mračen v minulém týdnu „vypláchla“ rybník Stržený a část ryb v něm. Když jsem se v sobotu vydal na místo, abych pokusil alespoň část ryb zachránit, a dozvěděl se to hospodář MO Rožmitál p. Zemek, okamžitě sehnal ještě dva členy a přijeli mi bez řečí na pomoc. Dorazil i místopředseda SÚS Jirka Novák. Potěšilo mě to, říkám to upřímně. Nemusel jsem nikoho žádat, prosit, shánět, oni přijeli sami od sebe, aby pomohli. Společně jsme po velké dřině dostali zpět do Strženého na 700 kg ryb. Děkuju. Vážím si toho.

No a ta druhá věc je, že nastává čas dovolených. Chci vám popřát, abyste si čas volna užili co nejlépe, v klidu a v pohodě. Máme za sebou těžký rok a odpočinout a vyčistit si hlavu potřebuje asi každý. Přeju vám, ať se vám to podaří třeba na našich revírech či vodních plochách, anebo u moře, prostě tam, kde to máte rádi. Hezkou dovolenou.

Dušan Hýbner

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

6 938 542

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna pohár Pískovna pohár Pískovna

© 2021 ČRS SÚS