ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

KONFERENCE: Zpráva Územní dozorčí komise SÚS tit

publikováno: 26.03.2024

Zprávu o činnosti Územní dozorčí komise SÚS přednesl delegátům její předseda Ing. Miroslav Neuman.

Zaměřil se na kontrolní činnost ÚDK od poslední konference, kdy konstatoval, že kontroly byly zaměřeny na všechny oblasti činnosti a hospodaření SÚS a jeho orgánů, dle Stanov a Jednacího řádu ČRS.

Komise se řídila jednak zpracovaným plánem kontrol, ale i operativně reagovala podněty, které vyplynuly. Z každé kontroly byl vypracovaný zápis a se závěry byl seznámen výbor SÚS.

Ing. Neuman seznámil přítomné s nejdůležitějšími kontrolami, které proběhly a mezi kterými byly: kontrola vyúčtování povolenek k lovu ryb a členských příspěvkových známek za rok 2022, vyúčtování členských příspěvkových známek za rok 2022 mezi SÚS a Republikovou radou. Dozorčí komise dále v souladu se statutem společného rybolovu SÚS posuzovala storna znehodnocených povolenek a o této skutečnosti vytvořila vždy zápis.

Dály byly provedeny kontroly provedení inventarizací majetku a závazků SÚS, hospodaření SÚS, ty byly zaměřeny především na stav a vedení evidence účetnictví. Hlavní pozornost byla věnována výsledkům hospodaření SÚS, a to na všech úsecích.

ÚDK konstatovala, že rozpočty na roky 2023 a 2024 byly sestaveny jako vyrovnané v příjmech i výdajích, doporučení komise k návrhům rozpočtu na jednotlivé roky byly respektovány. Průběh hospodaření v roce 2022 a 2023 lze hodnotit jako příznivý.

Dále bylo kontrolováno účetnictví vodní plochy Písková Lhota, čerpání finančních prostředků na akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ za roky 2021, 2022 a 2023.

Rovněž byla zkontrolována tvorba a čerpání prostředků na nákup vodních ploch. Jednotlivá ustanovení Statutu fondu jsou SÚS ve všech oblastech dodržována. Prostředky fondu jsou vynakládány účelně a způsob čerpání je přehledně doložitelný.

Z dalších činnosti ÚDK lze vyjmenovat kontrolu nákladů SÚS na RIS či náhlé kontroly pokladní hotovosti sekretariátu, plnění usnesení z konference a jednání VÚS, evidenci autoprovozu, průběžným čerpáním rozpočtu, vyúčtování a vedení evidence cestovních příkazů ani zde nebyly zjištěny hrubé nedostatky.

Ing. Neuman požádal předsedy DK MO o aktivní přístup k RIS a obsazení příslušných rolí minimálně správce kárných řízení, zatím je všeobecně na úrovni MO věnována oprávněně pozornost stavu databáze členské základny a výdeji povolenek, avšak i proces kárných řízení je podporován RIS, význam této oblasti bezpochyby vzroste s náběhem modulu mobilní aplikace a tím souvisícího způsobu kontrol rybářskou stráží.

Závěrem komise konstatuje, že neshledává nedostatky nebo závady, které by vyžadovaly určitá razantnější opatření, nebyly zjištěny významné nesprávnosti/nedostatky.

Komise v tomto hodnoceném období pracovala ve složení: předseda Ing. Miroslav Neuman, členové: Jaroslav Cepek, Jan Melkes, Adolf Peisker, Jan Rogos.

(šam)

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 207 463

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS