ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Seminář hospodářů SÚS se zabýval především populací potočáků tit

publikováno: 17.09.2023

Seminář hospodářů našeho územního svazu, který se konal v sobotu (16. 9.), se zabýval především populací pstruhů obecných, projektem na jejich podporu, analýzou úlovků, ale rovněž přišel řeči na dotační programy.

Seminář, za účasti 36 hospodářů, zahájil vedoucí hospodářského oboru SÚS Milan Štěpnička.

Po něm již vystoupil vedoucí oddělení zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Tomáš Macháček a hovořilo se o společném projektu Kraje a SÚS na vysazování potočáků, který běží druhým rokem a končí v roce příštím.

Se zajímavým vystoupením se prezentoval Dr. Pavel Jurajda z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, který přítomné seznámil s důvody poklesu pstruhů obecných a lipanů i v jiných srovnatelných tocích v Evropě.

Po jeho vystoupení následovalo několik dotazů Ing. Heuera k možnosti aplikace vědeckých výsledků do podmínek konkrétního revíru. Pan Potměšil připomněl problematiku kolísavých průtoků a Ing. Straka se pokusil problematiku posoudit z dlouhodobého a historického pohledu. Upozornil na změny v chování obyvatelstva – pračky, myčky, čističky apod., což se promítá do životního prostředí a má vliv na vodní živočichy. Dále z vládních měření poukázal na úbytek srážek.

Ing. Vosátka vznesl několik dotazů k vývoji životního prostředí jako takového a vlivu měnících se podmínek např. na dravé druhy ryb. Dr. Jurajda odpovídal průběžně na všechny dotazy. Pan Novák požádal o radu, jak postupovat v komunikací se správci toků při jednání ohledně např. jízkování a zvyšování kapacity toků. Ing. Straka prezentoval projekt SÚS na jízkování na Šembeře.

Pan Kubát seznámil přítomné v rámci diskuze s projekty MO Sedlčany, které realizují ve spolupráci s vědeckými kapacitami na svých tocích.

Po diskuzi vystoupil Dr. Roman Lyach z Institutu evaulací a sociálních analýz a přednesl analýzu úlovků pstruhů potočních na středočeských revírech.

Následovala prezentace Ing. Davida Grunta, v které podal informace k čerpání dotací na odbahnění rybníků a nabídl pomoc s podáním žádosti. Rovněž se zabýval čerpáním dotace DT 17 a opět nabídl přítomným zástupcům MO pomoc při administraci.

Dr. Martin Šlais provedl osvětu v oblasti nemocí ryb, poradil, jak rozpoznat nemoci dle příznaků. Dále vysvětlil zákonitosti probíhající ve vodě: obsah kyslíku, dusíku, amoniaku a vliv dalších chemických látek na život ryb. Podrobně se zaměřil na nejčastější choroby, se kterými se setkáváme, jako je jarní virémie, KHV, erytrodermatitida aj. Rovněž připomněl zásady odběru vzorků vody i ryb a způsob hlášení zjištěné havárie.

V závěrečné diskuzi vznesl Ing. Vosátka dotaz ohledně uvažovaného sloučení členského příspěvku a brigád, přítomní hospodáři následně s tímto řešením vyslovili nesouhlas.

(šam)

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

25 229 280

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS