ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Výbor SÚS: Zrušení „Vodníků“, o poháru předsedy SÚS se rozhodne tit

publikováno: 23.03.2020

Po dnešní pracovní schůzce předsedy SÚS Dušana Hýbnera a jednatelky SÚS Jaroslavy Fryšové, která nahradila pravidelné zasedání výboru SÚS, bylo rozhodnuto o zrušení jarní části náborové akce „Ve vodě nežijí jen vodníci.“

Před samotným jednáním ještě v uplynulých dnech proběhlo o důležitých bodech hlasování členů výboru tzv. per rollam. Byla to jediná možnost, jak nezastavit chod našeho územního svazu, a přitom respektovat nařízení vlády ČR v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru.

Členové výboru tak hlasovali především ohledně schvalování prací a úprav na pískovně v Pískové Lhotě. Dne 24. 3. 2020 předseda SÚS převezme od firmy Zahradnictví Kapr práce na prořezu břehových porostů. V pondělí 16. 3. 2020 byly zahájeny zemní práce firmy Znamínko – svahové úpravy západního břehu, který by měly být ukončeny k 24. 3. Po ukončení bude zahájena schválená II. etapa, která se týká přípravy odstavných ploch pro vozidla, zpevnění břehu kamenným záhozem a budou provedeny další terénní úpravy.

Pan Eichler zaslal nabídku na zabezpečení vjezdu a zázemí správce kamerovým systémem. Technik SÚS Ing. Jedlička udělá průzkum trhu na parkovací automat a automatickou závoru.

Předseda SÚS zpracuje předběžnou náplň práce správce a poptávku na web na tuto pozici – ideálně pro 2 osoby.

Byla podepsána pachtovní smlouva s obcí Písková Lhota na okolní pozemky.

Předseda SÚS podal návrh na ustanovení pracovní komise ve složení předseda, jednatelka, hospodář a místopředseda pro legislativu, která po obdržení připomínek DK zpracuje finální návrh Statutu SÚS, který bude předložen ke schválení na územní konferenci.    

Doposud není k dispozici finální podoba Stanov ČRS, vzhledem ke koronavirové situaci bylo zrušeno zasedání právní komise při Radě ČRS. 

Opravný termín zkoušek na člena RS 20. 4. 2020, zatím zůstává v platnosti a rozhodne další vývoj, zda nakonec nebude zrušen. Všichni zájemci budou včas informováni.

Založení s.r.o. - název Rybářská servisní s.r.o. bylo pozastaveno a záměr bude předložen ke schválení územní konferenci. 

Na vodní ploše Božkov dojde k průklestu větví nad parkovištěm a po vichřici poškozený strom bude externí firmou pokácen. Stane se tak během technologické pauzy mezi režimy P a MP.

Příprava Konference SÚS probíhá a je směřována k původnímu květnovému termínu, do poloviny dubna bude rozhodnuto, zda se uskuteční nebo bude přesunuta na září letošního roku.

Po dohodě s vedoucím odboru mládež panem Eichlerem bylo rozhodnuto o zrušení jarní části náborové akce Ve vodě nežijí jen vodníci.

Začátkem dubna bude také rozhodnuto, zda se uskuteční oba závody „O pohár předsedy SÚS.“

Byla podepsána kupní smlouva mezi SÚS a MO Jesenice a návrh na vklad do katastru nemovitostí ve prospěch SÚS revíru Rakovnický potok 3 – Štikový o rozloze 2,4 ha. MO Jesenice byla v loňském roce samostatně hospodařící a do sdruženého rybolovu vstoupila v letošním roce na základě finanční pomoci SÚS, když se dostala do problémů vlivem podvodného jednání firmy, která prováděla revitalizaci rybníku. Odkupem SÚS byl revír zachráněn. Na nákup budou použity peníze z Fondu na nákup vodních ploch a zbytek z rezervního fondu SÚS.

Proběhlo výběrové řízení na dodávku úhořího monté, které bude do MO distribuováno 31. 3. 2020.

(šam)

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

DRAVCOVÁ SEZÓNA

POČET NÁVŠTĚV

3 217 105

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna

© 2020 ČRS SÚS