ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Výbor SÚS: Zrušení „Vodníků“, o poháru předsedy SÚS se rozhodne tit

publikováno: 23.03.2020

Po dnešní pracovní schůzce předsedy SÚS Dušana Hýbnera a jednatelky SÚS Jaroslavy Fryšové, která nahradila pravidelné zasedání výboru SÚS, bylo rozhodnuto o zrušení jarní části náborové akce „Ve vodě nežijí jen vodníci.“

Před samotným jednáním ještě v uplynulých dnech proběhlo o důležitých bodech hlasování členů výboru tzv. per rollam. Byla to jediná možnost, jak nezastavit chod našeho územního svazu, a přitom respektovat nařízení vlády ČR v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru.

Členové výboru tak hlasovali především ohledně schvalování prací a úprav na pískovně v Pískové Lhotě. Dne 24. 3. 2020 předseda SÚS převezme od firmy Zahradnictví Kapr práce na prořezu břehových porostů. V pondělí 16. 3. 2020 byly zahájeny zemní práce firmy Znamínko – svahové úpravy západního břehu, který by měly být ukončeny k 24. 3. Po ukončení bude zahájena schválená II. etapa, která se týká přípravy odstavných ploch pro vozidla, zpevnění břehu kamenným záhozem a budou provedeny další terénní úpravy.

Pan Eichler zaslal nabídku na zabezpečení vjezdu a zázemí správce kamerovým systémem. Technik SÚS Ing. Jedlička udělá průzkum trhu na parkovací automat a automatickou závoru.

Předseda SÚS zpracuje předběžnou náplň práce správce a poptávku na web na tuto pozici – ideálně pro 2 osoby.

Byla podepsána pachtovní smlouva s obcí Písková Lhota na okolní pozemky.

Předseda SÚS podal návrh na ustanovení pracovní komise ve složení předseda, jednatelka, hospodář a místopředseda pro legislativu, která po obdržení připomínek DK zpracuje finální návrh Statutu SÚS, který bude předložen ke schválení na územní konferenci.    

Doposud není k dispozici finální podoba Stanov ČRS, vzhledem ke koronavirové situaci bylo zrušeno zasedání právní komise při Radě ČRS. 

Opravný termín zkoušek na člena RS 20. 4. 2020, zatím zůstává v platnosti a rozhodne další vývoj, zda nakonec nebude zrušen. Všichni zájemci budou včas informováni.

Založení s.r.o. - název Rybářská servisní s.r.o. bylo pozastaveno a záměr bude předložen ke schválení územní konferenci. 

Na vodní ploše Božkov dojde k průklestu větví nad parkovištěm a po vichřici poškozený strom bude externí firmou pokácen. Stane se tak během technologické pauzy mezi režimy P a MP.

Příprava Konference SÚS probíhá a je směřována k původnímu květnovému termínu, do poloviny dubna bude rozhodnuto, zda se uskuteční nebo bude přesunuta na září letošního roku.

Po dohodě s vedoucím odboru mládež panem Eichlerem bylo rozhodnuto o zrušení jarní části náborové akce Ve vodě nežijí jen vodníci.

Začátkem dubna bude také rozhodnuto, zda se uskuteční oba závody „O pohár předsedy SÚS.“

Byla podepsána kupní smlouva mezi SÚS a MO Jesenice a návrh na vklad do katastru nemovitostí ve prospěch SÚS revíru Rakovnický potok 3 – Štikový o rozloze 2,4 ha. MO Jesenice byla v loňském roce samostatně hospodařící a do sdruženého rybolovu vstoupila v letošním roce na základě finanční pomoci SÚS, když se dostala do problémů vlivem podvodného jednání firmy, která prováděla revitalizaci rybníku. Odkupem SÚS byl revír zachráněn. Na nákup budou použity peníze z Fondu na nákup vodních ploch a zbytek z rezervního fondu SÚS.

Proběhlo výběrové řízení na dodávku úhořího monté, které bude do MO distribuováno 31. 3. 2020.

(šam)

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 971 467

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS