ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Termín zkoušek na člena RS a kurz hospodářů tit

publikováno: 09.01.2023

ČRS, z. s., Středočeský územní svaz vyhlašuje termín zkoušek nových členů rybářské stráže na 28. 2. 2023 a Střední rybářská škola ve Vodňanech pořádá kurz pro nové hospodáře v termínu 5. – 10. 2. 2023.

Důležité: na obě akce se musí zájemce přihlásit přes svoji místní organizaci, která odesílá hromadnou přihlášku.

 

ZKOUŠKY NA ČLENA RS

Konají se v úterý, 28. 2. 2023, v 9.30 hod. v sále restaurace U přístavu na Zbraslavi – U malé řeky 623, Praha 5.

Přihlášku ke zkouškám se seznamem zájemců musí MO zaslat na mail sekretariat@crs-sus.cz do 20. 2. 2023.

Všichni účastníci školení a zkoušek uhradí při prezenci vložné ve výši 500 Kč, které následně může účastníkovi proplatit jeho mateřská MO. Pro zájemce z jiných územních svazů je vložné ve výši 1 000 Kč.

Nejprve proběhne školení, poté budou vykonány zkoušky, jež se skládají z části ústní a písemné. V ústní části zkoušky musí uchazeč prokázat znalost všech deseti druhů ryb, které mu budou předloženy, poté bude připuštěn k písemné části zkoušky, ve které musí správně odpovědět nejméně na 70 % otázek v každé ze tří tématických oblastí. Rozsah jednotlivých zkušebních otázek je konkrétně uveden v příloze č. 9 k vyhlášce č. 197/2004 Sb.

Písemný test obsahuje celkem 40 otázek ze tří oblastí:

I. oblast: 20 otázek ze zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb.

II. oblast: 10 otázek ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III. oblast: 10 otázek ze zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (v roce 2016 byl nahrazen zák. č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, příp. zák. č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích).

 

KURZ NA NOVÉ HOSPODÁŘE

Pořádá ho Střední rybářská škola Vodňany, 5. – 10. 2. 2023, v prostorách školy. Závaznou přihlášku se zájemci o školení musí MO zaslat do 30. 1. 2023 na mail sekretariat@crs-sus.cz.

Kurz bude zahájený v neděli 5. 2. a ukončen v pátek 10. 2 závěrečnými zkouškami. Cena kurzu je 4 250 Kč (včetně ubytování a stravy). Více informací získají zájemci ve svých místních organizacích.

Průvodní dopisy s pokyny a přihláškami byly pro MO vloženy do intranetu – formuláře je stažení, a najdete je pod čísly 136. – 141.

(šam)

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

POČET NÁVŠTĚV

17 260 802

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2023 ČRS SÚS