ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Z jednání výboru SÚS… tit

publikováno: 19.12.2022

Výbor SÚS se na svém posledním letošním zasedání zabýval především schvalováním rozpočtu našeho územního svazu pro rok 2023. Členové výboru Mgr. Vondrušková, Ing. Grunt a p. Kemr byli připojeni on-line.

Rozpočet byl sestaven po konzultacích s jednotlivými vedoucími odborů a všichni členové výboru se mohli s předstihem k rozpočtu vyjádřit. Nově v něm přibyla položka pro handicapované rybáře a účetní pracovala s daty s přihlédnutím k situaci ve společnosti, ale i v některých MO a z toho plynoucím odhadem snížení příjmů o 20 %. Přesto je rozpočet připraven jako vyrovnaný a byl jednomyslně schválen.

Výbor byl seznámený s tím, že proběhla kolaudace odstavné plochy u Strženého, zároveň odsouhlasil likvidaci sloupků kolem rybníku.

Rovněž si členové výboru vyslechli informaci o probíhajícím odbahnění VD Němčice, které probíhá bez problémy, a dle harmonogramu.

S okamžitou platností byla zrušena směrnice č. 1/2021 na pro nájem vodních ploch v majetku SÚS za účelem pořádání závodů. Výbor schválil, že komerční pronájmy budou povolovány na základě prosté žádosti např. mailem výborem. Schválením závodů pořádaných v rámci LRU SÚS a propagační a dobročinné závody je pověřen předseda SÚS s tím, že na následujícím zasedání bude výbor informovat. Rovněž byly schváleny ceny za pronájmy – za každý započatý den: VP Stržený – 10 000 Kč, VP Jelito, Mlynařice 3 – Dvorce a Božkov – 5 000 Kč a VP Písková Lhota – 15 000 Kč.

VÚS vzal na vědomí odpověď Rady ČRS na dopis VÚS ohledně ceny Rybářského informačního systému a bylo rozhodnuto, že oba dopisy budou se shrnutím odeslány na místní organizace SÚS s tím, že VÚS splnil bod z usnesení konference SÚS.

Výbor schválil návrhy na úpravu zarybňovacích povinností u revírů Šternberský potok 1, Na Schořově, Mastník 2 a Rakovnický potok 2 a uložil sekretariátu SÚS na základě plných mocí vše vyřídit na KU Středočeského kraje.

Jednatelka SÚS Jaroslava Fryšová a technik SÚS Ing. Ondřej Jedlička podali informaci o skončeném hospodářském vyrovnání. Bylo konstatováno, že proběhlo bez výrazných problémů, technik pak uvedl, že připravenost MO je rok od roku lepší.

Na sekretariátu proběhla 8. 12. kontrola dozorčí komisí, se kterou přítomné seznámil předseda DK SÚS Ing. Neuman. Ten uvedl, že podklady pro kontrolu byly ze strany sekretariátu předloženy v pořádku a poděkoval za spolupráci. Výsledky kontroly budou zveřejněny v samostatném článku.

Výbor SÚS vyslovil nesouhlas s chystaným vyhlášením NP Křivoklátsko a uložil statutárním zástupcům podepsat námitky proti NP Křivoklátsko a ty odeslat na Ministerstvo životního prostředí.

Rovněž byla Ing. Neumanem podána informace o probíhajících pracích na Rybářském informačním systému. Intenzivně se prý začne pracovat od ledna…

Výbor pověřil statutární zástupce podepsat smlouvu s BM, která v letních měsících zajišťuje provoz a ostrahu pískovny.

Předseda SÚS Dušan Hýbner podal informaci o setkání s ministrem zemědělství Ing. Zdeňkem Nekulou.

(šam)

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 971 619

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS