ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Odstranění nánosů na VD Němčice tit

publikováno: 01.07.2022

Informace k plánovanému odstraňování nánosů z VD Němčice, které Povodí Vltavy bude realizovat od 1. 7. 2022 do 31. 3. 2023.

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz jakožto uživatel rybářského revíru č. 411 105 Sedlický potok 1 – Vodárenská předzdrž Němčice, Vás tímto informuje o chystaném záměru investora Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – úsek Želivka I, o plánovaném odstraňování nánosů z VD Němčice. Termín celé akce je dle plánu prací od 01. 07. 2022 do 31. 03. 2023.

 A jak bude celá akce probíhat?

Od 01.07.2022 započne správce Povodí Vltavy odpouštět vodu z VD Němčice, denní úbytek hladiny bude cca 20 cm, tento stav potrvá až do 31.07.2022, kdy by do této doby měla hladina VD Němčice klesnout zhruba o 5 m. Během snižování hladiny bude prováděn sběr a přesun vodních živočichů (škeblí atd.) a pravidelně měřena hladina kyslíku obsaženého ve vodě. Pro případ náhlých kyslíkových deficitů, bude u hráze připraven aerátor a čerpadlo, obě tato zařízení budou schopna ihned zahájit prokysličování vodního prostředí. Tato zařízení budou na místě připravena po celou dobu akce. Pokud i přes tato opatření dojde k úhynu ryb a jiných vodních organismů, bude jejich sběr prováděn bez prodlení a to denně, kdy budou následně likvidovány v asanačním podniku.

Co to znamená pro lovící rybáře?

Pro rybáře celá akce znamená určitá omezení v lovných místech, na která byli doposud zvyklí. Vzhledem k tomu, že hladina VD Němčice výrazně klesne, sníží se tím i plocha na které bude možno provádět rybářské právo. Lovné úseky, které jsou na revíru č. 411 105 - Sedlický potok 1 dnes označeny jako konec lovných úseků, budou dne 15.07.2022 posunuty blíže směrem k objektu hráze (k zátoce naproti zařízení Povodí Vltavy) a od 31.07.2022 budou tyto úseku znovu posunuty, a to až před hrází VD Němčice. Cedule budou umístěny přímo na břehu VD Němčice. Pro lepší orientaci, jsou tyto úseku označeny na situačním plánku celého VD Němčice. Pro parkování rybářů prosíme nevyužívejte trasy kudy bude odvážen sediment, doporučujeme využít odstavné plochy poblíž objektu hráze VD Němčice – nikoliv však parkoviště objektu Povodí Vltavy na hrázi a parkoviště k panelové cestě (vzdálené cca 100 m od hráze).

Věříme že celá akce „VD Němčice – odstranění nánosů“ proběhne za co nejmenších ztrát rybí obsádky a ostatních vodních živočichů a odstraněním nánosů sedimentů, dojde k navýšení akumulačního prostoru ve VD Němčice, kdy tento krok pozitivně ovlivní rybí obsádku a ostatní vodní živočichy. V roce 2023 bude do revíru č. 411 105 - Sedlický potok 1 vysazeno dvojnásobné množství rybí násady ke splnění zarybňovacího plánu. Rybářům se tímto omlouváme za vzniklé komplikace.

SÚS 

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

šupináč

POČET NÁVŠTĚV

12 002 889

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2022 ČRS SÚS