ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Z jednání výboru SÚS… tit

publikováno: 20.02.2022

Čtvrteční zasedání výboru proběhlo z důvodu karantény prostřednictvím videokonference. Největší část jednání byla věnována Jednotnému informačnímu systému (RIS).

Na výboru vystoupil jako host Ing. Neuman, který je hlavním koordinátorem RIS za SÚS a v rozsáhlé a ucelené analýze informoval o přípravách RIS a jeho současném stavu.

V návaznosti na to se členové výboru zabývali Radou ČRS schválenou změnou financování RIS, kdy Rada zrušila výběrové řízení a rozhodla, že ho ČRS bude financovat bez dotace z vlastních zdrojů.

Výbor SÚS konstatoval, že se tímto zcela zásadně mění podmínky financování RIS, kdy se doposud počítalo s dotací a celý projekt tak půjde výhradně k tíži územních svazů. VÚS odmítá zvolený klíč, na jehož základě se vypočítávají finanční náklady jednotlivých ÚS (bez dotace a s rozdělením nákladů, dle počtu členů jednotlivých územních svazů) a na základě změny financování nesouhlasí s rozsahem funkcionalit RIS, který je naddimenzovaný a v mnohém zbytečný.

V tomto duchu bude na Radu ČRS odeslán do konce února dopis.

Zároveň výbor oběma zástupcům SÚS v Radě ČRS uložil seznámit členy Rady s postojem výboru SÚS a s tím, že od VÚS nemají mandát hlasovat o finančním plnění, pokud nebude známa konečná částka celého projektu včetně provozu, narovnané finanční podíly jednotlivých ÚS, nedojde k výraznému zeštíhlení funkcionalit (pouze základní funkcionality) a nebude s nimi seznámen VÚS. Do té doby ukládá členům SÚS v Radě ČRS projekt RIS nepodpořit.

Výbor SÚS se zároveň ohrazuje proti způsobu informování ze zasedání Rady ČRS na webu Rady www.rybsvaz.cz. V článku ze dne 16. 2., ze zasedání Rady je uvedeno, že „Republiková rada ČRS jednomyslně rozhodla o pokračování příprav RIS mimo režim veřejných zakázek s financováním z vlastních zdrojů.“ Na základě zápisu z Rady je patrné, že dva členové s tímto nesouhlasili (členové SÚS), a tudíž rozhodnutí není jednomyslné. VÚS požádal, prostřednictvím člena Rady ČRS pana Zahrádky, o nápravu a konstatuje, že bude tyto „informace“ uvádět na pravou míru ve svých informačních zdrojích.

Členové výboru rovněž schválili dopis Mgr. Vondruškové adresovaný Radě ČRS, v kterém upozorňuje na zásadní nedostatek, který je uveden ve stanovách ČRS v § 5 odst. 16 a 17, kde je pojem: kárný orgán územního svazu, který však není nikde jinde definován, z čehož vyplývá, že tato ustanovení nejsou vykonatelná. Předseda SÚS podal návrh na doplnění stanov, aby byla zakotvena možnost přítomnosti zástupce územního svazu na členské schůzi MO i bez zaslaného pozvání. VÚS tento návrh podpořil.

Výbor se rovněž zabýval situací v MO Rudná a MO Smečno. Bylo konstatováno, že MO Rudná plní své závazky tak, jak bylo dohodnuto a oběma stranami schváleno, tudíž jsou povolenky a členské známky této MO postupně vydávány.

MO Smečno doposud nenabídlo řešení pohledávky vůči SÚS, a tak výbor rozhodl o zaslání předžalobní výzvy. Na mimořádnou členskou schůzi MO Smečno, která se koná 20. 2. 2022, výbor nominoval I. místopředsedu SÚS Jiřího Nováka.

Výbor byl seznámený s termínem a zabezpečením zkoušek na rybářskou stráž včetně zkušební komise, které se budou konat 1. 3. 2022.

Ekonomka SÚS paní Čiháková uvedla, že z důvodu malého zájmu o školení účetních MO, ho bude provádět individuálně a tento individuální přístup nabízí všem MO SÚS.

Výbor schválil objednání 2 ks laviček z kulatiny na VP Dvorce.

Od 1. 4. 2022 vejde v platnost vyhlášení nového revíru SÚS 411 207 – Trnovatka, 1 ha, v katastru Písková Lhota. Rybářská veřejnost bude informována během března vydáním dodatku k popisům revírů.

Vedoucí OM p. Eichler informoval o přípravách náborové akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“. Jarní kolo bude vyhlášeno v polovině března a potrvá do poloviny června. Bude připraven dopis pro MO.

Byla zahájena příprava na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele úhořího monté, na konci února bude zaslána potencionálním dodavatelům výzva k podání nabídek.

Výbor SÚS se rovněž zabýval táborem Rady ČRS, který se koná 31. 7. – 13. 8. 2022 ve Smetanově Lhotě s tím, že veškerou administraci tábora, včetně vybírání plateb za tábor a následného přeúčtovávání na Radu ČRS, zařizují pro děti uzemní svazy, dle jejich příslušnosti. Výbor konstatoval, že nevidí jediný důvod, aby toto zajišťoval, když není pořadatelem tábora, a rozhodl, že toto SÚS zajišťovat nebude a veškeré zájemce bude odkazovat na sekretariát Rady ČRS. Pro zájemce z řad Středočechů dodáváme, že přihlášky byly spuštěny a veškeré informace jsou ZDE.

Pan Porhansl seznámil výbor s účastí MO Kladruby, která sdružuje handicapované rybáře, na tradičním rybářském veletrhu FOR FISHING, jenž se koná 10. – 13. 3. 2022 v Praze Letňanech a zve všechny k návštěvě jejich stánku.

(šam)

 

 

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

POČET NÁVŠTĚV

21 069 702

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2023 ČRS SÚS