ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Pstruhový režim na Božkově a Dvorcích od 1. 11. tit

publikováno: 29.10.2021

Od pondělí, 1. 11., začíná na vodních plochách SÚS 413 998 Božkov a 413 995 Mlynařice 3 – Dvorce pstruhový režim.

Při této příležitosti Středočeský územní svaz obě vodní plochy zarybnil, kdy do každé z nich bylo vysazeno 300 kg pstruhů duhových a 300 kg sivenů, tedy dohromady do obou ploch 1 200 kg ryb.

Upozorňujeme, že na těchto plochách loví držitelé celorepublikové, celosvazové nebo středočeské pstruhové povolenky, která je nedílnou přílohou Oprávnění rybníkáře.

Lov je prováděn na vodních plochách SÚS, které mají navíc svá pravidla a podmínky odlovu, jež připomínáme v tomto článku včetně popisu vodních ploch v daném režimu. Zároveň upozorňujeme, že od 1. 1. 2022 vejdou v platnost nové Popisy.

Na obou vodních plochách je udělena výjimka pro lov na dírkách, který má svá jasná pravidla, vz. níže. Povolení tohoto způsobu lovu oznamuje, s ohledem na tloušťku ledu, SÚS na svých webových stránkách a facebooku.

Všeobecná pravidla VP
1. Provádět odlov ryb na vodních plochách, které jsou vedeny jako provozovny chovatele ČRS, z. s., SÚS lze pouze za předpokladu, že si uchazeč o odlov stáhl a vytiskl Oprávnění rybníkáře z webu SÚS crs-sus.cz v sekci Rybníkářství a je držitelem celorepublikové, celosvazové nebo středočeské pstruhové povolenky, která je nedílnou přílohou Oprávnění rybníkáře. Bez tohoto oprávnění a potvrzující SMS zprávy (tzv. místenky) v telefonu nelze na těchto vodních plochách lov provádět. Místenka má pouze jednodenní platnost, s výjimkou pískovny Písková Lhota, kde je v určeném období možné provádět lov 24 hod. a místenka tam platí 24 hodin. Formát místenky je u každé vodní plochy jiný.
2. Na všech těchto vodních plochách platí pravidla pro lov ryb, dle aktuálního režimu, s odlišnostmi uvedenými v podmínkách a pravidlech odlovu na těchto vodních plochách, a které jsou uvedeny v Rybářském řádu ČRS.
3. Přivlastněné úlovky si osoba provádějící odlov zapisuje stejně jako příchod k vodě nesmazatelným způsobem do platného oddílu II povolenky k lovu (stejně jako u rybářského revíru).
4. Ceny místenek jsou na všech těchto vodních plochách stejné: pstruhový režim = 50 Kč.
5. Za porušení podmínek a pravidel k odlovu ryb bude lovícímu osobou pověřenou k provádění kontrol odebráno oprávnění k odlovu a nebude již moci v daném roce lovit na žádné vodní ploše v režimu rybníkářství provozovatele ČRS, z. s., SÚS. Osoba pověřená k provádění kontrol nemusí odebrat oprávnění k odlovu, pokud se jedná jen o mírné porušení uvedených podmínek a pravidel, které lze na místě napravit. V takovém případě lovící uhradí smluvní poplatek ve výši 200,- Kč formou SMS HODAR200 na tel. 90211 a přijde mu potvrzující SMS: „Děkujeme za příspěvek v hodnotě 200 Kč. Petrův zdar ČRS SÚS.“ Osoba provádějící kontrolu zaznamená porušení na oprávnění k odlovu s krátkým odůvodněním. Toto platí pro VP Božkov, Brožkovna, Jelito, Mlynařice 3 – Dvorce, Pískovna Písková Lhota, Stržený a Vlkava 4 – Smilovice.
6. Seznam všech oprávněných osob k odlovu bude evidován a archivován provozovatelem vodních ploch na základě vydaných oprávnění. Lovícím, kteří budou opakovaně porušovat pravidla odlovu ryb nebude již oprávnění uděleno.
7. Lovící si smí v jednom dnu ponechat 2 ks vyjmenovaných druhů ryb do výše 7 kg; pokud si lovící ponechá 2 ks vyjmenovaných druhů ryb (kapr, candát, štika, sumec, bolen, amur), končí pro něj na těchto vodních plochách denní lov.
8. Lovící si smí v jeden den ponechat 3 ks lososovitých druhů ryb. Jejich ponecháním pro něj končí denní lov na těchto vodních plochách.
9. Lososovité ryby se během lovu zakazují přechovávat živé, po ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.
10. Na všech těchto vodních plochách platí K70, úlovek kapra od 70 cm se musí okamžitě bez prodlení vrátit do vodní plochy, kde byl uloven. Výjimkou je Písková Lhota, kde je K60 a s rybou se nakládá stejně jako u K70.
11. Všechny druhy jesetera je možno lovit pouze v režimu CHYŤ A PUSŤ, kdy úlovek těchto druhů ryb musí být okamžitě bez prodlení s největší šetrností vrácen zpět do vodní plochy.
12. Lovící si nesmí ponechat úlovek, pokud nedosahuje nejmenší lovné délky: pstruh duhový 25 cm, lín obecný 30 cm, amur bílý 60 cm, kapr obecný 40 cm, candát obecný 50 cm, štika obecná 60 cm, sumec velký 70 cm, okoun říční 20 cm s výjimkou pískovny Písková Lhota, kde je loven v režimu CHYŤ A PUSŤ. Druhové hájení všech druhů ryb na těchto vodních plochách platí dle rybářského řádu ČRS a vyhlášky č. 197/2004 Sb.
13. Lovící smí lovit maximálně na dva pruty, v případě lovu na umělou mušku a lovu přívlačí na jeden (ostatní pruty mohou být připraveny na břehu). Muškaření zakázáno.
14. Lovící je povinen na lovném místě a v jeho kruhovém výměru 3 m udržovat pořádek. Při odchodu své lovné místo uklidí!
15. Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě, které k těmto účelům určí provozovatel vodních ploch.
16. Lovící je povinen se podrobit kontrole při odlovu, a to rybníkářem pověřenou osobou k provádění kontroly. Pověřená osoba k provádění kontroly je povinna lovícímu předložit své pověření a prokázat se průkazem člena rybářské stráže nebo občanským průkazem.

Pravidla lovu v pstruhovém režimu
a) Lov lososovitých ryb je povolen 7 dní v týdnu.
b) Pokud se neloví v tomto režimu na dírkách, je lov na plavanou a položenou zakázán.
c) Povoleným způsobem lovu je lov na umělou mušku a lov přívlačí. Při lovu na umělou mušku zabezpečuje nosnou funkci pouze muškařská šňůra, zákaz používání jakékoliv zátěže mimo tělíčko mušky. Kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž jsou zakázány.
d) Při lovu přívlačí a lovu na umělou mušku musí být prut držen v ruce a nástraha aktivně vedena vodním prostředím.
e) Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy.
f) Poraněnou ulovenou rybu je nutné si ponechat a řádně ji zapsat.
g) Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika, sumec), nebude toto jednání postihováno. Viz bod 12 všeobecných podmínek.
h) Lov na dírkách pouze v případě udělení výjimky – aktuální informace na webových stránkách crs-sus.cz. Po zamrznutí rybníka a tloušťce ledu minimálně 10 cm je možno lovit na dírkách min. 5 m od sebe. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto (vláčecí pastu) i sýr se splávkem pouze na 1 udici. Při lovu na dírkách se smí používat pouze jednoháčky. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Při ulovení ryby a jejím vytažení na led nebo na břeh z vody si musí lovící tuto rybu ponechat a okamžitě zapsat do oddílu II povolenky k lovu.
ch) Zákaz lovu na kulové (bublina) nebo jiné plovátko a sbirulino.

413 998 BOŽKOV
Pstruhový režim od 1.11. do 31.3. Místenku za poplatek 50,- Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOBOZ50 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Božkov. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 50 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“ Molo je určené přednostně pro handicapované rybáře. Pokud přijede vozíčkář, musí mu být místo uvolněno. V případě nerespektování tohoto pokynu, pověřená osoba k provádění kontrol přestupci odebere oprávnění rybníkáře k odlovu ryb.

413 995 MLYNAŘICE 3 – DVORCE
Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. Místenku za poplatek 50,- Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HODVO50 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Dvorce. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 50 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“ Zákaz chytání z rákosin pod silnicí. K parkování jsou určena místa označená tabulemi.

Přejeme všem lovícím příjemné zimní měsíce na Božkově a Dvorcích.

(šam)

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

POČET NÁVŠTĚV

17 261 017

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2023 ČRS SÚS