ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Podmínky oprávnění k odlovu ryb na udici ve vodních plochách tit

publikováno: 07.03.2020

Oprávnění k odlovu ryb na udici ve vodních plochách, které jsou vedeny jako provozovny chovatele ČRS, z. s., Středočeského územního svazu a MO provozujících vodní plochy ve smyslu § 3, odst. 2 zákona č. 99/2004 sb.

1. Udělení oprávnění lovícímu

Oprávnění k odlovu na vodních plochách v režimu rybníkářství uděluje lovícímu ČRS, z. s., Středočeský územní svaz a příslušné MO.

„Oprávnění k odlovu“ získá zájemce na webu crs-sus.cz v sekci Rybníkářství, kdy poté, co vyplní formulář mu bude odkaz s „Oprávněním“ odeslán na jím uvedený e-mail. Tam si ho stáhne a vytiskne a bude ho mít vždy při sobě, pokud se vydá na odlov na našich vodních plochách. Nestačí mít oprávnění stažené v mobilním telefonu (pověřená kontrola na toto nebude brát zřetel), ale musí ho mít vytištěné. Příloha – vzor Oprávnění

Vyplněním oprávnění lovící vyjadřuje rybníkáři souhlas se zpracováním a ukládáním jeho osobních údajů.

2. Platnost oprávnění

Od data vydání do 5. 1. následujícího roku, v němž bylo vydáno.

3. Povinnost lovícího provádějícího odlov

a) seznámit se s podmínkami a pravidly odlovu pro konkrétní podobu rybníkářství, které stanovil rybníkář

b) osoba provádějící odlov musí dodržovat pravidla pro lov ryb, dle aktuálního režimu s odlišnostmi uvedenými v podmínkách a pravidlech odlovu na vodních plochách v režimu rybníkářství ČRS SÚS, jež jsou ke stažení na webových stránkách crs-sus.cz, dále jsou součástí oddílu III povolenky k lovu, a která jsou uvedena i v Rybářském řádu ČRS

c) než započne daný odlov, musí si prostřednictvím odeslané SMS zprávy zakoupit místenku (neplatí pro Brožkovnu, Smilovice, Bartoň, Brodský 2, Načeradec – Louňov, Na Dolíkách, Pilař, Pitkovice, Rybník Václav, Plaňanský Velký rybník, Hostokryje, Kaňka, Mlynařice 3 - Dvorce v MP režimu, Čistý rybník)

d) lovící je povinen zapisovat úlovky a docházky nesmazatelně do oddílu II platné povolenky k lovu pod evidenční číslo vodních ploch uvedené v oddílu III povolenky k lovu

e) při odlovu musí osoba provádějící odlov předložit ke kontrole: platnou povolenku k lovu dle aktuálního režimu, oprávnění k odlovu a potvrzení o zaplacené místence v mobilním telefonu (místenka neplatí pro Brožkovnu, Smilovice, Bartoň, Brodský 2, Načeradec – Louňov, Na Dolíkách, Pilař, Pitkovice, Rybník Václav, Plaňanský Velký rybník, Hostokryje, Kaňka, Mlynařice 3 - Dvorce v MP režimu, Čistý rybník).

4. Rozsah platnosti oprávnění

Oprávnění k odlovu platí pro tyto vodní plochy v režimu rybníkářství, které jsou vedeny jako provozovny chovatele ČRS, z. s., Středočeského územního svazu a MO provozujících VP:

Bartoň: ev. č. 411 986, CZ 21082159, MO Rakovník

Božkov: ev. č. MPR 411 998, PR 413 998, CZ 21085264, SÚS

Brodský 2: ev. č. 411 985, CZ 21148747, MO Kladruby u Vlašimi

Brožkovna: ev. č. 411 992, CZ 21122121, SÚS

Čistý rybník: ev. č. 411 978, CZ 21154362, MO Rakovník 

Hostorkyje: ev. č. 411 980, CZ 21106707, MO Rakovník

Jelito: ev. č. 411 994, CZ 21115976, SÚS

Kaňka: ev. č. 411 979, CZ 21116809, MO Příbram

Mlynařice 3 - Dvorce: ev. č. MPR 411 989, PR 413 995, CZ 21140547

Načeradec – Louňov: ev. č. 411 993, CZ 21103771, MO Načeradec

Na Dolíkách: ev. č. 411 991, CZ 21130726, MO Přišimasy

Pilař: ev. č. 411 990, CZ 21121647, MO Votice

Písková Lhota: ev. č. 411 983, CZ 21166736, SÚS

Pitkovice: ev. č. 411 995, CZ 11002947, MO Uhříněves

Plaňanský Velký rybník: ev. č. 411 981, CZ 21108686, MO Plaňany

Rybník Václav ev. č. 411 982, CZ 21171822, MO Příbram

Stržený: ev. č. 411 984, CZ 21152922, SÚS

Světlá: ev. č. 411 977, CZ 61140989, SÚS

Vlkava 4 - Smilovice: ev. č. 411 988 CZ 21143551, SÚS.

5. Nakládání s oprávněním k hospodářskému odlovu a SMS

Pokud bude osoba přistižena bez oprávnění k odlovu, bude tento skutek řešen v součinnosti s Policií ČR.

Pokud lovící bude podvádět se zaslanými SMS, nebo neoprávněně kopírovat, rozmnožovat a rozšiřovat oprávnění k odlovu, bude dotyčnému odebráno toto oprávnění a trvale mu bude znemožněn odlov ve vodních plochách provozovaných SÚS.

6. Kontrola oprávnění odlovu

Kontrolu oprávnění odlovu a dodržování pravidel odlovu stanovených rybníkářem na uvedených vodních plochách ČRS, z. s., SÚS provádí na základě písemného pověření rybníkářem, kterým se musí při kontrole prokázat, pověřený člen rybářské stráže nebo jiná pověřené osoba, která obdržela od rybníkáře písemné pověření ke kontrole. Zároveň se musí prokázat průkazem člena rybářské stráže; nejedná-li se o člena rybářské stráže, prokáže se dotyčná osoba kromě pověření i občanským průkazem.

Kontrolu na vodních plochách MO provádí osoby pověřené MO, která danou vodní plochu provozuje.

7. Vodních plochy dle režimu, místenky, tvary SMS

7.1. V rámci odlovu ryb v režimu rybníkářství tyto vodní plochy dělíme na dva režimy:

a) kombinovaný režim(MPR + PR) – mimopstruhový od 16. 4. do 15. 10. a pstruhový od 1. 11. do 31. 3.

b) mimopstruhový režim(MPR) – celoroční

7.2. Rozdělení vodních ploch dle režimu

Bartoň: mimopstruhový režim

Božkov: kombinovaný režim

Brodský 2: mimopstruhový režim

Brožkovna: mimopstruhový režim

Čistý rybník: mimopstruhový režim

Hostokryje: mimopstruhový režim

Jelito: mimopstruhový režim

Kaňka: mimopstruhový režim

Mlynařice 3 - Dvorce: kombinovaný režim

Načeradec – Louňov: mimopstruhový režim

Na Dolíkách: mimopstruhový režim

Pilař: mimopstruhový režim

Písková Lhota: mimopstruhový režim

Pitkovice: mimopstruhový režim

Plaňanský Velký rybník: mimopstruhpvý režim

Rybník Václav mimopstruhový režim

Stržený: mimopstruhový režim

Světlá: mimopstruhový režim

Vlkava 4 - Smilovice: mimopstruhový režim

7.3. Místenky k odlovu

Na všech vodních plochách v režimu rybníkářství, s výjimkou Brožkovny, Smilovic, Bartoně, Brodského 2, Hostokryjí, Kaňky, Načeradce – Louňov (zde platí jiný systém, více v popisu VP), Na Dolíkách, Pilaře, Pitkovic, Plaňanského Velkého rybníku, Rybníku Václav, Mlynařice 3 - Dvorce (jen MP režim) a Čistý rybník platí celoročně místenkový provoz formou odeslané zpoplatněné SMS zprávy.

POZOR: odlov může být zahájen až po obdržení potvrzovací SMS zprávy od operátora.

Ceny místenek: pstruhový režim – 50 Kč, mimopstruhový režim – 25 Kč. Na Pískové Lhotě lze v daném termínu provozovat 24hodinový rybolov, cena místenky je 100 Kč a v měsících leden a únor pouze lov na přívlač a umělou mušku, cena místenky je 100 Kč. Cena místenky pro lov na dírkách, přívlačí a muškařením na VP Světlá je 50 Kč.

7.4. Tvary SMS zpráv pro zakoupení místenky na jednotlivé vodní plochy v závislosti na aktuálním platném režimu

Božkov: HOBOZ50 u P režimu, HOBOZ25 na tel. 90211 u MP režimu

Jelito: HOJEL25 na tel. 90211

Mlynařice 3 - Dvorce: HODVO50 u P režimu

Písková Lhota: HOPIS25 na tel. 90211, HOPIS100 na tel. 90211, HOPR 100 na tel 90211

Stržený: HOSTR25 na tel. 90211    

Světlá: HOSVE25 na tel. č. 90211 u MP režimu, HOSVE50 na tel. č. 90211 lov přívlačí, muškařením a lov na dírkách  

7.5. Smluvní poplatek

Osoba pověřená k provádění kontrol nemusí odebrat oprávnění k odlovu, pokud se jedná jen o mírné porušení uvedených podmínek a pravidel, které lze na místě napravit. V takovém případě lovící uhradí smluvní poplatek ve výši 200,- Kč formou SMS HODAR200 na tel. 90211 a přijde mu potvrzující SMS: „Děkujeme za příspěvek v hodnotě 200 Kč. Petrův zdar ČRS SÚS.“ Platí pro VP Božkov, Brožkovna, Jelito, Mlynařice 3 – Dvorce, Písková Lhota, Stržený, Světlá a Vlkava 4 – Smilovice.  

                                 

Za rybníkáře a provozovatele 

 

        Dušan Hýbner                                                                                    Jaroslava Fryšová

  předseda ČRS, z. s., SÚS                                                                   jednatelka ČRS, z. s., SÚS

Fotogalerie tit

foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 970 310

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS