ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Stanovisko výboru SÚS k pracovnímu materiálu – změna Stanov ČRS tit

publikováno: 31.05.2020

Vážení středočeští rybáři, rybářky, vážení středočeští funkcionáři,

jak jistě všichni víte, právní komise při Radě ČRS zpracovala návrh na změnu Stanov ČRS, který byl zveřejněn dne 7. 5. 2020 na webových stránkách Rady pod názvem: Návrhy na změnu Stanov ČRS (ZDE), které jsme ihned odeslali i na všechny naše MO.

Další text ke změnám Stanov ČRS byl zveřejněn na webu Rady dne 18. 5. pod názvem: Vyjádření ČRS k připomínkám k pracovnímu návrhu na změnu Stanov ČRS. I tento druhý dokument jsme okamžitě odeslali na všechny naše MO a zveřejnili na webových stránkách SÚS, abyste věděli, co se ve svazu děje, a jak vše kolem přípravy návrhu na změnu Stanov ČRS, které ovlivní nás všechny od členů po MO, ÚS a Radu ČRS, probíhá.

Měli jste i možnost zveřejněné materiály na stránkách Rady v elektronickém formuláři připomínkovat (do 29. 5.) a věříme, že řada z vás tak učinila, byť termín byl šibeniční, pokud vezmeme v potaz, že materiál, který některé změny objasňoval, vyšel až 18. 5.

Na stránkách Rady byly členům předloženy vybrané tři základní body, avšak samotných změn je ve skutečnosti mnohem více a některé velmi významné a o nich se tak jakoby „mlčí“ a nejsou nijak odůvodněny.

Středočeský územní svaz této možnosti využil a své připomínky a stanovisko k předloženému návrhu na změnu Stanov ČRS, který zpracovala právní komise při Radě ČRS, v termínu na Radu zaslal.

Od doby, kdy na webu Rady byly zveřejněny ke Stanovám ČRS první materiály, jsme od vás prostřednictvím emailu, telefonicky či osobně dostali spoustu dotazů, co návrhům, jako SÚS, říkáme, a co budeme podporovat.

Proto zveřejňujeme následující stanovisko a připomínky, které jsme jako výbor SÚS na Radu zaslali. K tomu je třeba jasně říci, že je to stanovisko a připomínky výboru ÚS. Konečné stanovisko k předloženým návrhům na změnu Stanov ČRS za náš územní svaz musí samozřejmě dát naše územní konference, která se bude konat v říjnu letošního roku, jakožto nevyšší orgán SÚS, který je složen ze zástupců všech MO v SÚS.

Naše stanovisko lze vyjádřit několika srozumitelnými větami:

1. K předloženým stanovám chybí nově upravený Jednací řád ČRS, který je bude provádět, bez něho o nich nelze hlasovat.

2. Nebudeme podporovat žádnou změnu stanov, která oslabí pozice našich MO a ohrozí jejich chod.

3. Žádné finanční prostředky z MO za brigádnickou činnost přerozdělovat nebudeme, peníze v SÚS zůstanou tam, kde se generují, tudíž v našich MO, které produkují násady, obhospodařují naše revíry a zajištují chod MO. Tato činnost je natolik náročná, že nepotřebuje další klíč k přerozdělení, sama členská základna na základě tohoto servisu rozhoduje, do které MO své prostředky vloží a to v podobě svého členství u mateřské MO.

4. Jednotnou platbu za brigádnické hodiny neodmítáme, chceme však řešit postavení MO bez revírů, kterým stoupnou vybrané prostředky a nemají je kam efektivně vkládat ku prospěchu nás všech.

5. Pokud v některých bodech posilují pravomoci Rady a ÚS, musí ve stejné výši chronologicky posílit i pravomoci MO. Například mimořádné rozhodnutí v nouzovém stavu, mimořádný čl. příspěvek atd. Odmítáme posilování pravomocí Rady a ÚS na úkor MO, na něž se v úpravách zcela zapomnělo.

6. Zveřejňujeme celé znění Stanov ČRS se všemi navrženými změnami od právní komise Rady ČRS, které obsahují i zrušovaný text, který se nahrazuje (v příloze tohoto článku). Věnujte jim pozornost, navrženo je mnohem více změn, než všechny dosud zveřejněné materiály na webu Rady obsahovaly. Například člena Rady ČRS, tudíž naše zástupce v Radě ČRS by nově trestala Republiková dozorčí rada, jak by to vypadalo v praxi si jistě všichni umíme představit. Naši zástupci v Radě ČRS zastupují naše zájmy a odpovídají se ze své činnosti pouze středočeským orgánům, které je do funkce zvolily, delegovaly. To znamená své domovské MO, konferenci, VÚS, Dozorčí komisi ÚS a neposlední řadě všem členům středočeského ÚS.

Na závěr chceme zdůraznit a připomenout některé body (aby tzv. nezapadly).

Byli jsme jediným územním svazem, který zaslal zcela nově přepracované Stanovy. Jistě by se v i v nich našly věci, které by bylo nutné po smysluplném připomínkovém řízení upravit, ale šli jsme do toho s materiálem, na kterém se půl roku intenzivně pracovalo. V nových úpravách Stanov není z našeho pojetí Stanov takřka nic.

Místo toho se v nich řeší věci, kterým soukromě říkáme „antihýbner“ – např. že kárné provinění člena Rady řeší Republiková dozorčí komise, případně jakýsi kárný senát, který se najednou objevuje v kárném řízení, ale přitom v části II. Struktura a orgány svazu není kárný senát vůbec řešen a přitom z pohledu kárného řízená má výrazný význam (navíc v naznačeném pojetí kárného senátu bude tento senát řešit i své vlastní členy), čili nám najednou spadl z nebe…, že nesmí být dvojí členství, že do výboru MO mohou být zvoleni pouze členové dané MO, atd. Pro nás úsměvné, ale problém s tím nemáme. Jen škoda, že podobné úsilí nebylo namířeno i na další body Stanov, které je nutné řešit.

Třeba nesmyslné postavení jednatelů, jako statutárních orgánů s právem hlasovat apod., když je nikdo nevolil a nikomu se prakticky nezodpovídají.

Upozorňujeme také na část II. Stanov § 6 odst. 8 kde se řeší, že když z důvodu vyšší moci nebude možné dodržet volební období a postup ustanovování všech orgánů spolku, prodlužuje se funkční období volených orgánů do následujících voleb, což znamená při našem čtyřletém cyklu o další čtyři roky… Pro nás nepřijatelné, neřeší se, co je to vyšší moc a už vůbec nesouhlasíme, aby si kdokoli vlivem jakéhosi problému, který si označí za vyšší moc, prodlužoval svůj volební mandát o celé volební období.

Za velmi problematické považujeme to, aby si Rada ČRS schvalovala jakýkoli mimořádný příspěvek a následně rozhodovala o tom, jak ho přerozdělit, jak je nově navrhováno. Z našeho pohledu o jakémkoli mimořádném příspěvku a způsobu jeho přerozdělení mohou rozhodovat na svých úrovních pouze členské schůze MO, konference ÚS a Sněm.

Pro nás však je naprosto nejzásadnější, že připravované změny Stanov ČRS nebyly v důsledku koronavirové pandemie připomínkovány místními organizacemi a neprošly výraznou diskuzí členskými schůzemi. To považujeme za naprosto zásadní, protože stále platí, že jsme zájmový spolek a základem našeho spolku jsou místní organizace. Z toho důvodu, změny ve Stanovách, jako výbor SÚS, nepodporujeme!

O našem konečném postoji rozhodne říjnová konference SÚS.

V další části zveřejňujeme plné znění našich připomínek, které jsme za VÚS na Radu odeslali a v příloze téhoto článku je i pracovní návrh změn Stanov, jak zpracovala právní komise při Radě ČRS ovšem v úplném znění, které původní materiál Rady neobsahoval a museli jsme ho opět pro srozumitelnost zpracovat my.

Za VÚS Dušan Hýbner, Jiří Novák

 

Připomínky ČRS, z. s., Středočeského územního svazu k návrhu změn Stanov ČRS, který zaslala Republikové Radě ČRS, z. s.

 Obecně k návrhu:

1. Zvolený postup úprav Stanov ČRS, z. s. nesplňuje úkol uložený usnesením XVII. Republikového sněmu, který v bodě 5. bod 12 uložil Republikové radě ČRS, z. s. „zabezpečit provedení analýz potřeb změn stávajících Stanov...“. Republiková rada (dále jen „RR“) analýzu potřeb prostřednictvím své právní komise neprovedla, toliko požádala jednotlivé územní svazy o předložení návrhů změn, které následně posuzovala. Stávající Stanovy tak nebyly celkově posouzeny, a to ani v závislosti na současnou právní úpravu spolků a návrh, který byl nyní předložen k posouzení obsahuje pouhé kosmetické úpravy Stanov, které vychází ještě z pojetí Stanov z doby totalitního státu.

2. Obecně lze dovodit, že návrh Stanov pouze napravuje některé viditelné nepřesnosti, avšak obsahuje i úpravu, která je zcela zbytečná, když např. rozděluje dosavadní úpravu z jednoho odstavce do dvou a tím i opticky zvyšuje počet novelizačních bodů.

3. Návrh Stanov byl zaslán ve stavu, který neobsahoval odůvodnění navrhovaných změn, ani úplné znění Stanov, a to ani takových ustanovení, která se nahrazují nebo jsou navrženy ke zrušení. Územní svazy tak byly návrhem uvedeny v omyl a musely si alespoň konečnou podobu dopracovat a odůvodnění si domýšlet. V příloze je zaslán soubor, který obsahuje úplné znění návrhu Stanov s vyznačením všech navrhovaných změn tak, jak by měly být zaslány.

4. V návrhu zcela absentuje a nebyla ani provedena analýza zejména:

   a) stanovení účelu spolku, které požaduje ustanovení § 218 písm. b) občanského zákoník (OZ) zakotvit přímo ve Stanovách,

   b) úpravy funkčního období, jak vyžaduje § 246 odst. 1 OZ, a protože není stanovena Stanovami jiná doba funkčního období, je podle uvedeného ustanovení OZ funkční období pětileté – nemůže tak nastat situace uvedená v § 6 věta druhá návrhu Stanov o tom, že funkční období uplyne, když se volby se konají jednou za čtyři toky, tedy o rok dříve než funkční období skončí a ve své podstatě funkční období funkcionářů stávající úpravou Stanov a Jednacího řádu zkracují, což je v rozporu s OZ,

   c) aplikace § 256 odst. 2 OZ, který stanoví, že působnost členské schůze může plnit shromáždění delegátů „Každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů. Není-li to dobře možné, mohou stanovy určit pro volbu delegátů rozumnou odchylku.“ Pokud totiž konferenci a republikový sněm tvoří volení zástupci MO – delegáti, pak by měli mít rovněž stejnou váhu hlasu,

  d) aplikace věty první § 244 OZ, který pro spolky stanoví, že „Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda)“. S ohledem na toto ustanovení je nezbytné uvést, že Svaz není řízen monokratickým orgánem jako např. ministerstva, a že předseda RR není nadán, jako individuální orgán, pravomocí sám za Svaz rozhodovat, ale rozhoduje v celku, spolu s ostatními členy RR v rámci tohoto kolektivního orgánu, jako první mezi rovnými. Spolek tedy má kolektivní statutární orgán. Současně se musí jednoznačně uvést, že jednatel nemůže být v této souvislosti označen za statutární orgán vůbec,

  e) postavení Jednatele sekretariátu RR spolku (pobočného spolku), který je však ve Stanovách nadán oprávněním hlasovat a rozhodovat jako volení funkcionáři výboru US nebo RR, kteří prošli sítem voleb, ale je pouze v podřízeném postavení zaměstnance a není v rovnoprávném postavení jako oni, když kolektivní orgán rozhoduje o obsazení jeho funkce. Tato skutečnost je naprosto zarážející, přitom je podle stávajících Stanov jednatel dokonce nadán oprávněním vystupovat jako statutární orgán,

  f) dopadů nového územně správního členění České republiky na spolek jako takový, který funguje v územním členění České a Slovenské socialistické republiky, přičemž některé územní svazy mohou upírat právo členům nových krajů na vlastní územní uspořádání,

  g) nově navrženého řešení kárných řízení, kde je nutno obecně namítnout, že kárné orgány spolku neřeší a ani nemohou řešit přestupky na úseku rybářství, jak je mylně uvedeno v návrhu Stanov (srov. § 20 odst. 3, § 21 odst. 4, § 22 odst. 3 písm. g) § 23 odst. 2 písm. b), § 24 odst. 3 písm. h) zákona o rybářství).

5. Pokud jde o navrženou koncepci kárného řízením, je třeba zamítnout návrh na řešení případného kárného provinění člena RR cestou Republikové dozorčí rady, neboť ten byl zvolen konferencí územního svazu a také je této konferenci, resp. jeho orgánům odpovědný, ad. absurdum lze návrh přirovnat k tomu, aby byl člen vlády odpovědný Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, což je nesmyslné. Republiková dozorčí rada jako nejvyšší kontrolní orgán spolku nesmí mít exekutivní funkce, ale musí být nadána oprávněním přezkoumávat rozhodnutí nižších kárných orgánů v poslední instanci.

6. Navrhuje se zvážit možnost zvýšit ze dvou let na pět let dobu, po kterou nemůže být do spolku přijat vyloučený člen nebo ten, proti němuž bylo v této lhůtě zahájeno kárné řízení před ukončením členství (§ 3 odst. 13 návrhu).

7. Požaduje se, aby měly vedle sněmu a konference stejné právo na stanovení mimořádného příspěvku i členské schůze místních organizací, neboť zejména tam je možnost pružného reagování na nejrůznější situace, např. pro potřeby oprav majetku z důvodu živelné pohromy nebo katastrofy, kdy bude nezbytné např. doplnit obsádku ryb či opravit vodní dílo nebo nemovitý majetek.

8. Požaduje se, aby mohly reagovat na vyhlášený nouzový stav a přijímat opatření i místní organizace, zejména jsou-li stanoveny za uživatele rybářských revírů a kompetenci k rozhodování tak nemůže mít ani RR ani VÚS.

9. Pokud jde o návrh na zrušení pracovního ročního příspěvku, který bylo dosud možné nahradit jej finančně, který se nahrazuje ročním peněžním příspěvkem, není proti sjednocení jeho výše námitek, nutné však uvést, že v rámci SÚS bude navrhováno ponechat celou vybranou částku bez přerozdělování u místních organizací.

10. S návrhem Stanov musí být předložen i návrh nového Jednacího řádu, který bude Stanovy provádět.

Závěr k obecné části: Návrh Stanov je tedy zapotřebí ještě podrobit analýze, přičemž předložený návrh není jako takový být schopen k předložení do dalšího projednávání. Středočeský územní svaz, resp. jeho zástupci tento předložený návrh nepodpoří, neboť upravuje toliko dílčí a nepodstatné záležitosti a je pouhou kosmetickou úpravou a požaduje předložení uceleného materiálu včetně Jednacího řádu.

K zaslanému návrhu konkrétně (jen pokud jde o legislativně technické chyby, případně nezapracované úkoly uložené jednáním Republikové rady):

 1. V § 1 na konci odstavce 5 se v doplněné větě doporučujeme nahradit slova „mezi subjekty“ slovy „v rámci“.

Odůvodnění: Stanovy neznají vůbec pojem „subjekt“ a v novele uveden pouze jednou, nikde jinde se nepoužívá, doporučuje se nahradit slova „mezi subjekty“ vhodnějším spojením slovy „v rámci“.

2. V § 3 odst. 2 za slovem „čestného“ bylo v návrhu vynecháno slovo „členství“.

Odůvodnění: Nesprávně vyznačen změnový text – chyba v přepisu či nepozornost.

3. V § 3 odst. 5 písmeno c) je nesprávně vyznačen červený změnový text – nepozornost.

Odůvodnění: Text dosavadního písmena c) Stanov zní „c) z pravidelného peněžního příspěvku“. Nemění se tak slovo „peněžního“, ale slovo „pravidelného“ a je tedy nezbytné vyznačit ve změnách slovo „pravidelného“, slovem „ročního“.

4. V § 3 odst. 5 se navrhuje vypustit nové písmeno f), které zní:

„, f) z mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovou radou,

Tato připomínka je zásadní

Odůvodnění: Navrhuje se toto písmeno vypustit jako nesystémový návrh. Oprávnění schvalovat mimořádný členský příspěvek má podle písmena e) Republikový sněm. Stejnou pravomoc by tak měl jak nejvyšší orgán Svazu, tak nejvyšší výkonný orgán Svazu a jde tak o dvojí stanovení stejného příspěvku dvěma orgány! Navrhuje se písm. f) vypustit a následně přeznačit písmena.

5. V § 3 odst. 6 se navrhuje „odst. 4 písm. b) a e)“ nahradit slovy „odst. 5 písm. c) a f)“.

Odůvodnění: Tato změna v odkazu nebyla v textu návrhu promítnuta, a je třeba to v textu doplnit (přidán nový odstavec 1 a došlo i ke změně písmen – bylo přidáno nové písmeno b).

6. V § 3 odstavec 12 je zapotřebí za slovem „členství“ vyznačit ve změnách slovo „nebo“ a za slovem „členství“ vyznačit slova „nebo o“.

Odůvodnění: Tato změna v odkazu nebyla v textu vyznačena jako červený změnový text, a je třeba to v textu doplnit.

7. V § 4 odst. 2 zrušit písmeno d) – v návrhu změn je tato povinnost nadále obsažena, ačkoliv Republiková rada na zasedání Republikové rady ČRS dne 5. 3. 2020, v návaznosti na zrušení § 3 odst. 3 písm. c) schválila zrušení této povinnosti 14 hlasy na návrh ÚS pro SM a S. Ostatní písmena přeznačit.

Tato připomínka je zásadní

8. V § 5 odst. 1 se za slovem „povinností“ doporučuje vložit slova „(dále jen „kárné provinění)“.

Odůvodnění: V § 5 odstavec 2 návrhu a dále se používá již pojem „kárné provinění“, nikoliv „zaviněné provinění neplněním členských povinností“, a je proto třeba zavést LZ již v odstavci 1.

9. V § 5 odst. 2 poslední věta se slova „Republiková dozorčí rada“ doporučuje nahradit slovy „zvláštní senát Republikové rady a Republikové dozorčí rady složený z členů Republikové rady a Republikové dozorčí rady“.

Tato připomínka je zásadní

Odůvodnění: V posuzovaném návrhu jde o zásadní střet zájmu a je nemyslitelné, aby o kárném provinění funkcionáře Republikové dozorčí rady rozhodovali funkcionáři stejného orgánu.

10. V § 5 odst. 3 se slovo „přestupek“ doporučuje nahradit slovy „kárné provinění“ a slovo „přestupku“ slovy „kárného provinění“.

Odůvodnění: Nezanikne odpovědnost za přestupek, ale za kárné provinění.

11. V § 5 odst. 4 písm. b) se za slovo „rozhodnutím“ doporučuje vložit slovo „příslušného“ a slova „územního svazu, kárného senátu Republikové dozorčí rady nebo Republikové dozorčí rady“ vypustit.

Odůvodnění: Doporučuje se obecné pojmenování senátů, které budou vydávat rozhodnutí.

12. V § 5 odst. 6 písm. b) se doporučuje nahradit zkratku „ÚS“ slovy „Územního svazu“.

Odůvodnění: Ve Stanovách se neuvádí zkratka ÚS ani není zavedena.

13. V § 5 odst. 6 větu druhou uvést ve znění „Zvláštní senát Republikové rady a Republikové dozorčí rady je volen společně Republikovou radou a Republikovou dozorčí radou.“.

Tato připomínka je zásadní

Odůvodnění: Připomínka souvisí s připomínkou pod bodem 8. V návrhu jde o zásadní střet zájmu a je nemožné, aby o kárném provinění funkcionáře Republikové dozorčí rady rozhodovali pouze volení funkcionáři stejného orgánu.

14. V § 5 odst. 9 za slovo „opatření“ doplnit slova „podle odst. 1 písm. a) až d).“ a písmena a) až d) vypustit.

Odůvodnění: Je nadbytečné opakovat stejný text, který je již jednou, v odst. 1 stejného ustanovení uveden; proto stačí provést jen odkaz na tento odstavec.

15. V § 5 odst. 16 doplnit na konci zkratku „ČRS“.

Odůvodnění: Pojem „Jednací řád“ je ve Stanovách uváděn s přívlastkem „ČRS“.

16. V § 5 odst. 17 za slovem „radou“ vypustit zkratku „ČRS“.

Odůvodnění: Pojem Republiková rada je ve Stanovách uváděn bez přívlastku „ČRS“.

17. V § 6 odst. 8 se doporučuje slova „důvodu vyšší moci“ nahradit slovy „z důvodů uvedených v § 23“ a slova „do následujících voleb“ vypustit.

Tato připomínka je zásadní

Odůvodnění: Pojem „vyšší moc“ je právně neurčitý a abstraktní pojem, který by mohl působit v aplikační praxi vážná pochybení, kdežto odkaz na nový § 23 jasně stanoví, ve kterých případech není možné dodržet volební období; současně není možné, aby se toto volební období automaticky prodlužovalo do následujících voleb, které jsou v rámci spolku konány jednou za čtyři roky a funkční období by se tak neúměrně prodlužovalo. Naopak postačuje, aby Republiková rada přijala opatření směřující k provedení voleb v co nejkratší době, jakmile pominou důvody, které zapříčinily tento stav.

18. V § 7 odstavec 8 větu třetí a čtvrtou zrušit.

Odůvodnění: Totožná úprava je již obsažena v § 3 odst. 16 návrhu.

19. V § 8 v odstavcích 2 a 3 se doporučuje nahradit zkratku „MO“ plným názvem „místní organizace“.

Odůvodnění: Ve Stanovách se neuvádí zkratka MO ani není zavedena.

20. V § 8 odst. 3 písm. f) slova „§ 3 odst. 4 písm. a)“ doporučuje nahradit slovy „§ 3 odst. 5 písm. a)“.

Odůvodnění: Nebyla provedena změna odkazu. Je uveden nesprávně odkaz na odstavec 4, který upravuje přijímání za člena spolku, má být uveden odstavec 5 s odkazem na „zápisné“ (písm. a).

21. V § 12 odst. 3 písm. c) doplnit slovy „a v rámci územního svazu i členského příspěvku schváleného Republikovým sněmem podle § 3 odst. 5 písm. e)“.

Odůvodnění: Jde o vazbu na návrh § 16 odst. 3 písmeno f), které z hlediska systematiky není vhodně koncipováno. Viz odůvodnění k připomínce č. 24.

22. V § 12 odst. 3 písmeno h), nahradit slova „§ 3 odst. 5 písm. g)“ slovy “ § 3 odst. 5 písm. f)“

Odůvodnění: Návaznost na připomínku č. 4, která navrhuje zrušit pravomoc přijímat schvalování mimořádné členské známky Republikovou radou.

23. V § 14 odstavec 6 zkratku „ČRS“ vypustit.

Odůvodnění: Ve Stanovách se místní organizace neuvádějí s přívlastkem „ČRS“.

24. V § 16 odst. 3 písmeno e) se slova „§ 3 odst. 4 písm. b), d)“ doporučuje nahradit slovy „§ 3 odst. 5 písm. b), e)“.

Odůvodnění: Důvodem je přeznačení odstavců v § 3 a uvedení správného odkazu.

25. V § 16 odst. 3 písmeno f), slova „zásady a pravidla pro jeho rozdělení stanoví dle § 12 odst. 3 písm. c) usnesením jednotlivé územní konference,“ vypustit.

Odůvodnění: Tato úprava z hlediska systematiky nepatří do tohoto paragrafu, neboť se upravuje pravomoc Republikového sněmu, přičemž pravomoc území konference je upravena v § 12. Navíc je i uveden nesprávný odkaz, kdy se písmeno c) v odst. 3 § 12 týká členského příspěvku podle § 3 odst. 5 písm. c) a nikoliv podle § 3 odst. 5 písm. e). Tato skutečnost – přerozdělování mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovým sněmem usnesením konferencí územních svazů se navrhuje k doplnění do písmena c) v odst. 3 § 12 takto: „a v rámci územního svazu i členského příspěvku schváleného Republikovým sněmem podle § 3 odst. 5 písm. e)“.

26. V § 17 odst. 5 nové písmeno h), které zní „h) schvalovat mimořádný členský příspěvek Republikové rady dle § 3 odst. 5 písm. f) a schvalovat jeho přerozdělení,“ vypustit.

Tato připomínka je zásadní

Odůvodnění: Vazba na připomínku č. 4, která navrhuje zrušit pravomoc přijímat schvalování mimořádné členské známky Republikovou radou, pokud ji schvaluje i Republikový snem.

27. V § 18 odstavec 5 zkratku „ČRS“ vypustit.

Odůvodnění: Ve Stanovách se místní organizace a územní svazy neuvádějí s přívlastkem „ČRS“.

28. V § 23 odst. 1 slovo se „zánikem“ doporučuje nahradit slovem „zániku“.

Odůvodnění: Uvedení správného tvaru slova.

 

 

Soubory ke stažení tit

Kompletní pracovní návrh Stanov se všemi změnami

PDF

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

DRAVCOVÁ SEZÓNA

POČET NÁVŠTĚV

2 923 757

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna

© 2020 ČRS SÚS