ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Předseda k uplynulým třem měsícům… tit

publikováno: 09.04.2024

Úspěšně máme za sebou konferenci našeho územního svazu, což byla nejdůležitější akce, která se z mého pohledu v posledních třech měsících udála.

Na konferenci byla příležitost si některé věci s větším či menším úspěchem vysvětlit, především, co se týče RISu. Osobně jsem rád, že konference schválila jak návrh na zákaz používání karase stříbřitého jako nástražní ryby na všech rybářských revírech a vodních plochách v rámci Středočeského územního svazu a zákaz jeho vracení zpět do revíru nebo vodní plochy a stejně tak zákaz lovu přívlačí od 1. 9. do 30. 11. na pstruhových revírech v rámci Středočeského územního svazu. Netýká se stojatých pstruhových revírů a vodních ploch v režimu rybníkářství. 

Jsou to kroky správným směrem, kdy v prvním případě jde o snahu tlumit rozšiřování této invazivní ryby, což navazuje na připravovaný projekt SÚS v návratu karase obecného do VP v SÚS, ve druhém případě pak jde o ochranu potočáků. Tady zákonodárci podlehli lobby vláčkařů, jinak si tento bod ve vyhlášce neumím vysvětlit. Osobně bych byl pro lov na pstruhových revírech zkrátit u obou lovebních způsobů, než je narovnávat prodloužením přívlače, jak se stalo. Další věcí, která se na pstruhových revírech vlivem novelizace vyhlášky změnila a revíry výrazně ovlivní je skutečnost, že byla vypuštěna povinnost na pstruhových revírech ukončit lov po ponechání si třech kusů lososovitých ryb. O této změně nás nikdo doposud ani nikde neinformoval, tedy krom toho, že tato změna je jasná při přečtení oddílu III. Povolenky k lovu.

Přes zimní období jsme zarybňovali především naše vodní plochy duháky a siveny, abychom umožnili členům nadstandardní rybolov, bohužel počasí pouze jeden víkend „dovolilo“ lov na dírkách na Božkově.

Rozjelo se nám zarybňování revírů a vodních ploch, především v posledních týdnech je velmi intenzivní, kdy jsem vysazovali nejen násady kaprů, ale i línů, amurů, candátů, štik, síhů, okounů, jesenů, pstruhů obecných, bílé ryby, podouství či mníků.

Velmi dobrou práci odvádí naše výrobní místní organizace, což je vidět na výlovech a následném vysazování ryb do revírů. Tady vidím za poslední roky obrovský progres, hlavně ve vybavení našich MO a následném převozu násad zakončených kvalitním vysazením.

Musím rovněž zmínit, že jsme i v letošním roce uvolnili 3,8 mil. korun na vícezarybnění mimopstruhových a pstruhových revírů, a to již probíhá.

Bohužel klimatické podmínky se projevily v násadách, a to i kaprů, kdy nastává problém právě kapry obstarat v odpovídající hmotnosti. Na druhou stranu třeba násady štik získáváme a dodávky do místních organizací v rámci možností plníme. Nejde uspokojit všechny hned, ale snažíme se o to maximálně.

Zároveň nadále pokračujeme v kontrolách přejímky násad, ale i ve vysazení. Někde náš příliš rádi nevidí, ale z této naší kontrolní činnosti nelze ustoupit, prostě ryba na papíře musí být i ve vodě, v odpovídající kvalitě i zdravotním stavu.

V uplynulých měsících, a ještě i tomto, jsem absolvoval školení rybářské stráže v místních organizacích, kterých jsem navštívil 13 a ještě jedna mi zbývá. Často na těchto setkáních bylo pospojováno více MO a za ten zájem jsem opravdu rád. Není nad to, když je rybářská stráž nejen vhodně ustrojena a vybavena, ale především, když má znalosti a dokáže je srozumitelnou a slušnou formou aplikovat přímo v terénu.

Na výboru našeho územního svazu jsme schválili mimořádný finanční příspěvek pro všechny místní organizace našeho územního svazu ve výši 30 Kč za každého řádně zaevidovaného člena v Rybářském informačním systému. Spatřujeme v tom alespoň částečnou pomoc našim místním organizacím při nelehkém úkolu naučit se obsluhovat RIS a zadávat do něj data.

I letos odbor mládeže vyhlásil nejlepší kroužky a vedoucí za loňský rok, a tak moje gratulace ještě jednou touto cestou směřuje do nejlepších kroužků 2023 MO Týnec nad Sázavou s vedoucím Miroslavem Čechem a MO Rakovník s vedoucím Jaroslavem Vorlem a ke Skokanovi roku rybářskému kroužku MO Příbram.

Velkou radost mám z toho, že se nám podařilo zakoupit nádherný rybník Světlá, který se nachází u Světlé nad Sázavou, v kraji Vysočina, 6 km od hranice Středočeského kraje. Rozloha vodní plochy je 1,9 ha. Celková rozloha je 3 ha, neboť vlastníme přilehlé pozemky a příjezdovou cestu. Cena byla 6 490 000 korun a byla uhrazena z Fondu na nákup vodních ploch. Rybník budeme provozovat v režimu rybníkářství a jeho otevření plánujeme na 1. 5. 2024. Někteří se podivovali, proč kupujeme rybník tak daleko, ale je to kousek od hranic našeho kraje, máme v okolí několik místních organizací, je to nádherná voda, která doposud sloužila k soukromému rybolovu, ale především, je to investice do našeho majetku a osobně neznám z pohledu rybáře lepší investování.

Byl jsem se také podívat na veletrhu FOR FISHING a opět jsem měl radost z naší MO Kladruby, která se na tomto veletrhu pravidelně prezentuje. Kluci to zvládají na výbornou, krásný stánek, skvělá propagace nejen jejich MO, ale i našeho územního svazu, za což jim děkuji a panující tam věčně dobrá nálada, to vše je skvělou reklamou.

Opět jsme do vytipovaných středočeských toků vysadili 546 150 ks (182 kg) úhořího monté v ceně 1 903 458 Kč, které financuje Evropská unie. V letošním roce to bylo takto naposledy, od příštího roku chceme vysazovat už jen odkrmené úhoře, což bude složitější, ale určitě efektivnější v návratnosti a jejich přežití.

Naskytla se nám příležitost zakoupit kartáče pro výrobu výtěrových míst, což jsme učinili a dodali do místních organizací, které o to projevily zájem. Sami jsme již tato výtěrová hnízda aplikovali např. na Pískové Lhotě a Strženém.

Se začátkem dubna byl zahájen příjem žádostí dotačního programu DT 17 (náhrady škod způsobené rybožravými predátory), který bude ukončen 30. 4. 2024 včetně. Apeluji na naše místní organizace, aby si o tuto dotaci zažádaly, není až tak složité ji podat, případně je k dispozici Alenka Valtrová (tel. 732 743 186, e-mail investice@crs-sus.cz), která ráda s dotací pomůže. Náhrada škod způsobených rybožravými predátory se pohybuje v rozmezí 600–800 Kč na hektar revíru.

Na závěr jsem si nechal naši tradiční akci, kterou budeme v květnu pořádat již podeváté, a to jsou závody „O pohár předsedy SÚS“, jež jsou pro dospělé v sobotu 11. 5. a pro děti a mládež v neděli 12. 5. na pískovně Písková Lhota. Letos jsme udělali několik zásadních změn, především u dětí, kdy jsme přidali třetí kategorii, takže se bude závodit v kategoriích do 10 let, 11 – 15 let a 16 – 18 let a rovněž jsme změnili bodování ryb, kdy se nově boduje každý ulovený druh ryby.

Jinak zázemí bude připraveno tak, jak jsou mnozí, kteří na tento závod jezdí, zvyklí, včetně možnosti přenocování, občerstvení atd. Celý tým, který tyto závody připravuje, se těší na setkání s vámi.

Přeji vám všem příjemné jarní týdny u našich revírů a vodních ploch.

Dušan Hýbner

 

 

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

25 921 903

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS