ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Z jednání výboru SÚS… tit

publikováno: 27.03.2022

Výbor SÚS se na svém čtvrtečním zasedání zabýval zvýšením ceny povolenky pro příští rok, hospodařením SÚS, jednotným informačním systémem, jarním vysazováním atd.

Výbor SÚS schválil zvýšení ceny povolenky na rok 2023 o 100 Kč, tedy na 1 500 Kč, což mu umožnuje mandát od územní konference. Zároveň uložil účetní zpracovat kalkulaci ceny povolenky na rok 2024, která bude předložena územní konferenci, jež se koná v září letošního roku.

Členové výboru byli seznámeni s tím, že MO Smečno uhradilo na účet SÚS dlužnou částku i zálohy na členské známky a povolenky. Výbor tak schválil výdej povolenek a členských známek pro MO.

Předseda informoval výbor o mimořádné nabídce na násadu parmy o průměrné velikosti 15 cm, v této souvislosti navrhl nabídku přijmout a zrealizovat násadou parmy vícezarybnění všech toků v rámci SÚS, kde je parma v zarybňovací povinnosti. Na každý tento revír by bylo zakoupeno a vysazeno 500 ks a násadu by plně hradil SÚS. Výbor tento návrh schválil a pověřil sekretariát s realizací.

Ing. Neuman v podrobné prezentaci členy výboru seznámil s posunem v jednotném informačním systému, s výsledky práce jednotlivých skupin. Prezentaci provázela velice bouřlivá diskuze členů výboru. Nakonec po emotivním projednávání výbor schválil přijetí RIS a uložil sekretariátu uhradit vyčíslené náklady. Zároveň však členové výboru konstatují, že veškeré výhrady, které prezentovali v dopise Radě ČRS a nedostali na něj odpověď, přetrvávají, tzn., že RIS je příliš finančně nákladný, a přitom se nejedná o částku konečnou, že by měl být realizován pouze v základní verzi s nezbytnými funkcionalitami, stejně tak je nákladný další provoz. Výbor SÚS nesouhlasí, aby se podílel na financování mzdy zaměstnance, který za RIS zodpovídá a je zaměstnanec Rady nikoli SÚS, výbor nesouhlasí se zvoleným klíčem finančního plnění ze strany jednotlivých ÚS (ne podle členů, ale ano podle počtu ÚS rovným dílem). Výbor chce, aby toto jasně zaznělo i před našimi členy. Přesto nakonec pro schválení přístupu k RIS převážilo, že výbor chce, aby byla udržena jednota ČRS.

Výbor schválil závěrečnou zprávu o hospodaření SÚS v loňském roce a vzal na vědomí připravené daňové přiznání, které je nachystané k odeslání.

Ohledně parkoviště na Strženém byla na stavební úřad v Příbrami zaslána žádost o povolení stavby.

Předseda odboru mládeže seznámil členy s jarním kolem náborové akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“, s nákupem propagačních předmětů, se znovuzavedením odznaku odbornosti pro děti a mládež, s přípravou kurzu pro zdravotníky a zajištěním autobusu pro svoz dětí na pohár předsedy v Pískové Lhotě.

Výbor byl rovněž seznámen s návrhem písemné reakce na zápis právní komise Rady ČRS, která se zabývala našimi připomínkami k Jednacímu řádu (oficiální odpověď jsme opět neobdrželi),  a ta bude odeslána na Radu ČRS a MO SÚS.

Členové výboru byli technikem SÚS Ing. Jedličkou obeznámeni s průběhem jarního vysazování, kdy byli doposud vysazováni kapři, štiky, váčkový plůdek mníka, pstruzi duhoví, podoustve. Jsou nachystány rozvozy pstruhů obecných na zahájení pstruhové sezony, byl proveden rozvoz krmení a dále budou rozváženy ryby dle dosažitelnosti na trhu.

Výbor rovněž schválil kompenzace pro MS Přední Lhota za odstřel kormoránů na pískovně u Pískové Lhoty.

Rovněž bylo schváleno poskytnutí propagačních předmětů a násadu 500 kg duháků MO Mělník, která pořádá MiČR v mušce na jezeře.

Výbor vzal na vědomí zprávu inventarizační komise, protokoly z inventarizace byly předány k projednání Dozorčí komisi SÚS.

Členové výboru schválili další úpravy na VP Božkov, tzn. opravy dalších břehů, odstranění sedimentu z nádrže a opravu mola pro handicapované rybáře.

Výbor schválil přijetí rybníků Pecina a Shoř (MO Čáslav) do sdruženého rybolovu a kalkulační list na jejich zarybnění.

(šam)

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 971 757

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS