Výroční členská schůze MO Žleby

V sobotu 7. 4. 2018 proběhla členská schůze MO Žleby ze 113 členů se zúčastnilo 52. Každý z funkcionářů výboru si připravil svou zprávu, aby podrobně informoval členy o chodu naší organizace. Letošní schůze byla volební a pro další čtyři roky zůstává výbor MO Žleby ve stejném složení.

Byl odhlasován návrh na hájení kapra 60 cm+ a používání podběráku pro šetrné zacházení s ulovenou rybou. Dále byl schválen hospodářský výsledek a rozpočet na rok 2018.

Členy organizace jsme seznámili s návrhem rekonstrukce rybí líhně, což bylo také odhlasováno.Závěrem byly zodpovězeny dotazy členů organizace.

Chtěla bych všem poděkovat za účast a popřát mnoho rybářských úspěchu na našich revírech.

Alena Valtrová, MO Žleby