„Vodník“ ve Šlapanicích – 166 dětí

V pátek 27. dubna 2018 dopoledne přivítali za krásného počasí šlapaničtí rybáři na svém rybníku děti z Mateřských škol a ZŠ (1. a 2. třída) z obcí Kmetiněves, Mšené-lázně, Zlonice a Martiněves. Celkem se akce zúčastnilo 166 dětí, 17 osob pedagogického dozoru a 13 členů MO Šlapanice, kteří se starali o hladký průběh všech činností na jednotlivých stanovištích a zajištění občerstvení.

Autobusy s jednotlivými školami přijížděly ve zhruba 1,5 hodinovými odstupy, takže na každou skupinu žáků byl na každém stanovišti dostatek času a všem byla věnována plná pozornost.

Na prvním stanovišti si děti vyzkoušely svoji zručnost při „chytání ryb“ na dřevěnou udičku s drátěným háčkem. Úkolem bylo zachytit ryby zobrazené na dřevěné destičce. Všechny děti byly velmi šikovné a úkol splnily.

Na druhém stanovišti děti soutěžily v hodu na kuželky, opatřené obrázky nejčastěji se vyskytujících se rybničních ryb. Zde měly děti porazit co největší počet kuželek, spočítat je, ale hlavně poznat a pojmenovat ryby vyznačené na kuželkách. Tato soutěž se dětem velmi líbila, a i zde všechny uspěly.

Na dalším stanovišti seznámil hospodář MO děti s jeho prací a povinnostmi. Největší pozornost však děti věnovaly výkladu o vystaveném rybářském vybavení. Děti byly velmi zvídavé a pozorné, výklad je velmi zaujal.

Na levé straně rybníka byla pro děti připravena atrakce v podobě postavy „skutečného“ vodníka. Menší děti byly zpočátku trochu bojácné, ale pak se s ním skamarádily a společně s učitelkami se nechaly vyfotografovat.

Skutečný rybářský zážitek však na děti čekal na posledním stanovišti, kde si mohly zblízka prohlédnout živé ryby, zejména kapra, karase, cejna, úhoře, amura a candáta. Ty odvážnější si je dokonce i pohladily. Ke každé rybě si děti vyslechly zajímavé podrobnosti. Pro většinu dětí to byl velký zážitek.

Po vyčerpávajícím průběhu akce si děti zasloužily bohaté občerstvení.

Na závěr každý účastník obdržel od předsedy místní organizace pana Jaroslava Vaise diplom a dárkový balíček s rybářskou tématikou.

Poděkování za hezké dopoledne a hladký průběh akce patří skvělým dětem a jejich učitelkám, organizačnímu týmu pod vedením Štěpána Hankociho a sponzorům MO.
Že se nám akce doopravdy povedla, svědčí i zaslaná hodnocení od vedení MŠ. Cituji:

„Akce byla skvěle připravena, žákům ZŠ i školce se velice líbila. Poznali mnoho zajímavých ryb, některé si i pohladili. V neposlední řadě se všem velmi líbilo samozřejmě občerstvení.“ (35 dětí ze ZŠ a MŠ Kmetiněves)
„Krásně připravená akce, dětem se moc líbilo, ještě dlouho si o akci vyprávěly. Soutěže zvládly všechny děti a občerstvení bylo luxusní.“ (Alena Michlová, 51 dětí z MŠ Mšené – lázně)
„Akce byla zajímavá, poučná a připravená. Dětem se velmi líbilo a již nyní se těšíme na další pokračování. Moc děkujeme!“ (62 dětí z MŠ Zlonice)
„Obdivujeme zápal, se kterým se (Šlapaničtí) rybáři zapojili a připravili tuto jedinečnou akci. My i děti jsme byli velmi nadšeni a už se těšíme na příští rok. Akce dětem přinesla spoustu nových zážitků. Děkujeme! „ (paní učitelka Vraná, 18 dětí z MŠ Martiněves)

I my se už těšíme na příští rok na další ročník „Vodníků“!

S pozdravem

Jindřich Koucký