V Jincích členská schůze ve znamení oslav 50. výročí od založení MO

Před 50 lety proběhla Jincích ustavující valná hromada rybářského sdružení. Psal se rok 1969. Na den přesně se dnes konala členská schůze MO Jince, která si toto výročí připomněla.

Do „Hospody za vodou“ v Čenkově si dnes našlo cestu 45 členů MO z celkových 83. Přijel i předseda SÚS Dušan Hýbner.

Slavnostní událost hned v úvodu připomněl jednatel MO Jince Ing. Miroslav Domanský, se zprávou o činnosti výboru poté vystoupil předseda MO Ing. Tibor Bartoš.

Perfektně připravené zprávy vystupujících, které přednesli vedoucí mládeže, hospodář (zastoupil ho jednatel), referent čistoty vod, ekonom, předseda Dozorčí komise jen dokreslily, jak zdejší MO výborně pracuje. Vždyť za loňský rok zdejší rybáři např. odpracovali na brigádách téměř 1 100 hodin, mají zde zřízený Fond na nákup ryb, do kterého může každý libovolně přispět atd. Naprosto precizně pak měli Jinečtí zpracovaný Plán činnosti na rok 2019, který každý z příchozích členů obdržel.

„Jste malá organizace a smekám před tím, jakou práci tady odvádíte i to, jak jste se prezentovali na dnešní členské schůzi,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner, který přítomné seznámil s Fondem na nákup vodních ploch, ale i s novinkami v BPVPR, jež platí od ledna letošního roku.

A protože členská schůze měla slavnostní charakter, došlo i na odměňování, v podobě udělování odznaků.

Odznak „Za významnou pomoc“ obdržel městys Jince
Odznak „Za dlouholeté členství: Jiří Twrdy, Adolf Pieskert, Libor Koutník
Bronzový odznak ČRS: Jaroslav Matys, René Kenardžiev
Stříbrný odznak ČRS: František Gajanc, Josef Lanc, Zdeněk Beránek, Michael Kenardžiev, Pavel Toman, Miroslav Domanský a Tibor Bartoš.

Zkrátka nezůstali ani ostatní účastníci členské schůze, neboť výbor MO nechal pro každého z nich vyrobit pamětní odznak k 50. výročí jinské organizace.