Ukončení MP rybolovu na rybníku Stržený

ČRS, z. s., Středočeský územní svaz oznamuje 15. 10. 2018 ukončení mimopstruhové rybolovu na rybníku Stržený. Od 16. 10. do 30. 10. 2018 je na rybníku všeobecný zákaz rybolovu z důvodu údržby a změny režimu na pstruhový.