Reportáž TV Nova s předsedou SÚS Dušanem Hýbnerem

Včera před půlnocí odvysílala TV Nova pořad Střepiny a v něm i reportáž, která seznámila veřejnost s úbytkem potočáka a lipana. V té vystoupil i předseda SÚS Dušan Hýbner.

Pro ty, kteří neměli možnost ji vidět, je zde odkaz na Střepiny a reportáž začíná v čase 6:45 min.:  https://novaplus.nova.cz/porad/strepiny/video/20094-strepiny-13-5-2018/

K některým ohlasům, které poukazují na to, že ve zmínené reportáži další důležité momenty chyběly uvádíme, že reportáž byla televizí zpracována tak, aby se v problematice zorientovala především nerybářská veřejnost, a to se TV Nova podařilo.

„Rád bych doplnil, že rozhovor trval 30 minut, byly pojmenovány všechny důvody a příčiny, které mají na svědomí, že lipan, potočák a další reofilní druhy ryb z našich řek mizí. Stejně byly i pojmenovány možné návrhy na zlepšení situace, jako např. zpomalení odtoku vody z krajiny, prahování, dohled nad provozem VD a MVE, komunikace se správci toků o úpravách, revitalizaci vodních toků, zjednodušení administrativy a postupů k regulaci početných stavů rybožravých predátorů atd. Celá reportáž ale měla za hlavní účel informovat stručně, jasně a jednoduše nerybářskou veřejnost o našich problémech, a proto byla upravena, a tudíž se tam všechny věci nedostaly a z pohledu délky reportáže v pořadu, jakým Střepiny jsou, ani dostat nemohly. Přesto si myslím, že reportáž svůj účel splnila aTV Nova bych chtěl za ni poděkovat,“ uvedl Dušan Hýbner.

Redakce SÚS