Právník ČRS informuje o aktuální situaci s rybářskými lístky

Ve sbírce zákonů, kterou naleznete v příloze (částka 103/2017), kde zákonem č. 295/2017 Sb., jako přílepek ke změně zákona č. 219/2003 sb. o oběhu osiva a sadby proběhla i novela zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, která zavádí správní poplatky za 30 denní rybářský lístek a rybářský lístek na dobu neurčitou (s účinností od 1. listopadu 2017).

Pro zjednodušení vašeho hledání, naleznete tu to změnu na stránce č. 18 přílohy (částky 103/2017 strana č. 3210).
Rybářský lístek 30 denní za 200 Kč.
Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let za 1 000 Kč.
Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce za 500 Kč.

Sbírka 103/2017

Pavel Horáček, jednatel SÚS