Plníme, co jsme slíbili a chráníme naše revíry! 4 pytláci, tenatové sítě…

Slíbili jsme zvýšený dohled na revírech rybářskou stráží, a to se děje. Poslední dvě noci byla v terénu rybářská stráž MO Čelákovice a výsledky? Posuďte sami…

Z pátku na sobotu (29. – 30. 6.) proběhla kontrola revírů MO Čelákovice (RMV Grádo, č. 411164 Řehačka, Hrad, Procházková a č. 411051Labe po obou březích). Tři členové RS zahájili činnost ve 20.00 a ukončili ji v ve 3.00 hod.

Mezi nejčastější nedostatky v době výjimky z denní doby lovu bylo chybějící nebo neodpovídající osvětlení lovného místa, ale i nezapsané hmotnosti ponechaných ryb a nezapsaná docházka. Vše bylo řešeno ústním napomenutím a osvětou rybářského řádu.

V 1.20 hod. byla zadržena povolenka za lov bez rybářského lístku, ponechání si kapra 42 cm na revíru 411051 (zde je míra upravena bližšími podmínkami na 45 cm), nezapsaná hmotnost ponechaných ryb, neproškrtané docházky, nezapsán příchod k vodě, neosvětlené lovné místo (to je výčet porušení jediného rybáře). Zbytek kontroly revírů proběhl bez větších nedostatků.

Včera v noci (30. 6. ve 23:40) po telefonickém oznámení rybářů, že na revíru 411 051 Labe nedaleko čerpací stanice vody pro závlahy v místní části Sedlčánky skupina rybářů dělá značný hluk, vyrazila tříčlenní hlídka RS Čelákovice (P. Duník. M. Petržel, J. Eichler) na označené místo a již ve 24.00 zde provedla kontrolu tří rybářů, kteří tu lovili a popíjeli. Vzhledem k tomu, že doklady k lovu měli v pořádku, místo lovu bylo uklizené, jen se nahlas bavili, byli vyzvání k utišení a k ohleduplnému chování vůči ostatním, čehož uposlechli. Na místě bylo zkontrolováno ještě několik dalších rybářů – bez závad.

Při cestě zpět si RS všimla zaparkovaného auta u tůně Hrad, kde již 24 hod. výjimka neplatí. Po chvíli zde narazili (v 0.30 hod.) na skupinku čtyř lidí, kteří na výzvu k předložení dokladu nereagovali a jen konstatovali, že nerozumí česky.

Na místě byl značný nepořádek, poházené pet láhve od piva a další. Do vody vedly dvě šňůry primitivně uvázané na zapíchnuté větvi. Vzhledem k situaci RS přivolala hlídku městské policie, která byla na místě do deseti minut. Ani za jejich asistence osoby nepředložily doklady a odkazovaly se na to, že nerozumí.

V rákosí členové RS našli uloveného lína 35 cm, již připraveného k odnosu domů. Poté vytáhli z vody šňůry, jednalo se o dvě 25 metrové dlouhé a 1,5 metru vysoké tenatové sítě, které v tomto místě přehradí téměř celou vodu.

Následně byla přivolána Policie ČR, která dotyčné odvezla k výslechu a dalším úkonům. I zde byla provedena kontrola dalších lovících, vše bez problémů.

P. Duník, J. Eichler a M. Petržel, členové RS MO Čelákovice

Dovětek předsedy SÚS Dušana Hýbnera: „Před týdnem jsem řekl jasně, že tuhle válku ti, kteří nebudou dodržovat rybářská pravidla na našich revírech, nevyhrají. Trvám na tom a dopředu říkám, že další kontroly budou pokračovat. Prostě na středočeských revírech bude pořádek!“