Pečujeme o majetek – vyčištění sedimentační nádrže na Božkově

Český rybářský svaz Středočeský územní svaz, jako správný hospodář pečuje o majetek sportovních rybářů a proto v souladu s plánem práce připravil na letošní rok vyčištění sedimentační nádrže nad rybníkem Božkov v k.ú. Mnichovice.

Na základě výběrového řízení (http://crs-sus.cz/wp-content/uploads/2018/01/Poptávka-odbahnění-sedimentačky-Božkov-2018.pdf) dílo za nabídkovou cenu 169 000 Kč bez DPH provedla firma Greenman s.r.o. Nutno podotknout, že v odpovídající kvalitě a s profesionálním přístupem.

Práce byla naplánována do proluky mezi pstruhovým a mimopstruhovým režimem, aby došlo k co nejmenšímu omezení lovících. Na fotodokumentaci je patrné, že sedimentační nádrž vyčištění nutně potřebovala. Věříme, že dalších několik let bude sbírat splachy z Kunického potoka a nedojde k zanesení Božkova unášeným sedimentem.

Před převzetím díla došlo k opravě zanesené odstavné plochy, vyspravení sjezdu do sedimentační nádrže. Nutné bylo i zametení místních komunikací a opláchnutí všech cest po kterých byl sediment odvážen.

V tuto chvíli jsou práce dokončeny a rybník je připraven na první návštěvníky v pstruhovém režim.

Petrův zdar přeje Horáček Pavel jednatel SÚS