Nový rybník SÚS Stržený se už pro vás chystá k zahájení rybolovu!

Jak už jsme vás na našich webových stránkách informovali, zakoupil SÚS novou vodní plochu – rybník Stržený, který leží na úrovni městečka Milín a má rozlohu 6,5 ha. K rybníku se nám po dlouhých a náročných jednáních podařilo zakoupit i kompletní pobřežní pozemky tak, aby jeho užívání rybářskou veřejností bylo na komfortní úrovni.

Jeho slavnostní otevření plánujeme u příležitosti rybářských závodů „O pohár předsedy SÚS“ srdečně jste všichni na tuhle krásnou akci zváni – odkaz ZDE.

Než tato slavnostní událost nastane, čeká nás na rybníku udělat ještě spousty práce. A to zejména na břehových porostech, kde nebyl učiněn žádný zásah již dlouhé roky. 

Prioritami plánovaných úprav je probírka břehových porostů, výřez náletových dřevin, odstranění havarijních a vyvrácených stromů, zajištění odstavných ploch pro vozidla a umístění informační cedule po vzoru ostatních rybníků v majetku SÚS.

Po vyřízení všech nutných povolení od orgánů na ochranu přírody a krajiny byly v sobotu 24. 2. 2018 tyto práce na rybníku Stržený zahájeny. SÚS se na provedení těchto prací dohodl s naší MO Rožmitál pod Třemšínem, která se nachází v těsné blízkosti rybníka a má s pracemi na údržbě vodních ploch bohaté zkušenosti.

MO Rožmitál p/T vyhlásila mimořádnou brigádu a u Strženého se v sobotu sešlo více jak 45 brigádníků, s šesti motorovými pilami a lesnickým traktorem. Za sobotní den odvedli neskutečný kus práce a rybník se nám mění před očima. Příští víkend budou rožmitálští pokračovat a pravděpodobně vše dokončí.

„Předně mám vzkaz do Rožmitálu – chlapi, děkuju! Fakt jste mě potěšili, jak jste se k tomu postavili a jakou práci jste na Strženém odvedli,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner a dodal: „Měli jsme na výběr, zda tyto práce zadáme soukromé firmě nebo naší místní organizaci. Jsem rád, že se potvrdila moje sázka na naši organizaci, že z naší strany vynaložené finanční prostředky zůstanou tzv. doma a Rožmitálští je využijí pro další svůj rozvoj. Měla by to být vždy naše priorita, zadávat, pokud to jen trošku jde, práce našim místním organizacím.“

Redakce SÚS