MO mohou letos naposledy čerpat prostředky z daru Českého olympijského výboru

Jde o podporu mladých rybářských závodníků do 19 let, kteří se v roce 2017 zúčastnili minimálně tří rybářských závodů včetně soutěže Zlatá udice (jakéhokoliv kola). Podle celkového počtu dětí (z žádostí všech MO) bude stanovena výše příspěvku na jedno dítě pro rok 2018.

O výši příspěvku budou žadatelé informováni na kontaktní e-mail MO. Žádosti podávají MO do 31. 3. 2018 na oddělení sportu a mládeže Rady ČRS. Žádost je nutné poslat jednak v excelu (bez podpisů) a také poštou originál. Statut fondu s podmínkami a žádost o příspěvek naleznou MO v intranetu.

Statut 2018             Žádost o příspěvek 2018

S využitím materiálů Ing. Jany Zemánkové vedoucí odd. sportu a mládeže Rady ČRS předkládá odbor mládeže SÚS

Pavel Horáček, jednatel SÚS